Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Допринос цивилног друштва Зеленој агенди и одрживом развоју Западног Балкана као део процеса приступања ЕУ

На пленарној седници Европског економског и социјалног комитета ( ЕЕСЦ) одржаној 18. септембра ове године, усвојено је мишљење под називом „Допринос цивилног друштва Зеленој агенди и одрживом развоју Западног Балкана као приступног процеса ЕУ“. Мишљење се бави двема актуелним темама, проширењем и Зеленом агендом, у контексту кризе изазване пандемијом корона вируса и указује на важност укључивања Западног Балкана у Европски зелени договор.

ЕЕСЦ верује да „зелена транзиција“ мора бити саставни део свеобухватног плана опоравка од кризе на Западном Балкану као и да социјални партнери и организације цивилног друштва морају имати важну улогу у транзицији ка зеленијем и одрживом друштву посебно када се има у виду специфични политички контекст на Западном Балкану. Будуће акције треба прилагодити специфичним изазовима у региону укључујући одговарајући регулаторни оквир, прекограничне активности, иновативна технолошка решења, локално произведену и потрошену енергију и енергетску ефикасност, одрживи градски превоз, друмске и железничке мреже, развој информационих и комуникационих технологија и брзог интернета, пољопривредне мере и сл.

ЕЕСЦ даље у документу наглашава важност развоја зелених вештина у оквиру активних националних и регионалних стратегија образовања, обука и унапређења вештина, са посебним нагласком на родну равноправност, у сарадњи са релевантним актерима и у оквиру ефикасног социјалног дијалога.
Више информација можете наћи на линку

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.