Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Изабрани учесници online радионице за регионално умрежавање „Cоnnеcting Nеighbоrs 2020“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом као национална контакт тачка за програм Европске уније “Европа за грађане и грађанке“ у Србији, обавештава све заинтересоване да су изабрани учесници предстојеће online радионице за регионално умрежавање „Cоnnеcting Nеighbоrs 2020“. Радионица коју организујемо у сарадњи са Уредoм за удруге Владе Републике Хрватске, Mинистaрствoм прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe и Цeнтрoм Рeпубликe Слoвeниje зa мoбилнoст и eврoпскe прoгрaмeoбрaзoвaњa и oспoсoбљaвaња, биће одржана од 22-23. јула 2020. године на MSTEAMS платформи.

На основу Јавног позива за кандидовање представника организација цивилног друштва, јединица локалне самоураве и представника културних, образовних и научних институција за учешће на online радионици за регионално умрежавање „CоnnеctingNеighbоrs 2020“ у оквиру ЕУ програма “Европа за грађане и грађанке“, Комисија састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом донела је Одлуку о избору учесника на радионици „Cоnnеcting Nеighbоrs 2020“.

Одлука о избору учесника на радионици „Cоnnеcting Nеighbоrs 2020“


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.