Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Изабране ОЦД за учешће у програмима јачања капацитета носилаца правосудних функција

На основу Јавног позива организацијама цивилног друштва за учешће у програмима јачања капацитета носилаца правосудних функција, Комисија састављена од представника Канцеларије Савета Европе у Београду и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом донела је Одлуку о избору организација цивилног друштва за учешће у програмима јачања капацитета носилаца правосудних функција , који се реализују у оквиру пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ заједничког програма Савета Европе и Европске уније Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску.

Наведеном одлуком изабрано је 11 организација цивилног друштва које су поднеле пријаве на Јавни позив и испуниле постављене формалне услове и критеријуме.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.