Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Коначни резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи”

Комисија састављена од представника Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије донела је коначну Одлуку о предлогу кандидата из реда организација цивилног друштва за чланство у Управном одбору пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи”.

Донетом Одлуком Комисија је министру правде предложила именовање 3 (три) представника организација цивилног друштва за чланове Управног одбора пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи”.

Коначна Одлука и Листа изабраних кандидата, која је саставни део Одлуке, налазе се у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.