Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Коначна ранг листа пројеката и oдлука o додели средстaва (Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица)


Укупно опредељена средства Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину (Службени гласник РСброј84/19 и 60/20) за подршку пројектима удружења по овом Конкурсу Министарства износе 2.100.000,00 (словима: два милиона и сто хиљада ) динара (у даљем тексту: РСД), од којихпо пројекту се максимално може доделти износ до 300.000,00 (словима: триста хиљада) РСД.

Коначна ранг листа
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.