Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Дозволе за кретање у време полицијског часа за пружаоце услуга персоналне асистенције и помоћ у кући

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издало је саопштење којим обавештава све заинтересоване да ће у сарадњи са Министарством унутрашњих послова контролисати и вршити издавање дозвола за кретање у време полицијског часа.

Према саопштењу овог Министарства, лица којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа, за решавање овог проблема потребно је да се захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе. Јединица локалне самоуправе је дужна да валидне захтеве достави Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће након провере исте упућивати Министарству унутрашњих послова ради издавања дозволе.

На овај начин ће јединице локалне самоуправе, у сарадњи са другим органима локалне самоуправе и удружењима грађана регистрованим на њиховим територијама, прибавити и доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања податке о особама које пружају услуге помоћи у кући (услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између две особе) и услуга социјалне заштите персонални асистент.

Саопштења погледајте на сајту Министарства:
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.