Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Листа вредновања и рангирања пројеката: конкурс за суфинансирање Канцеларије

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом припремила је Листу вредновања и рангирања пројеката према расписаном Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2017. године у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017 (Civil Society Facility and Media Programme), у оквиру Партије 2 - Подршка цивилном друштву.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три радна дана од дана објављивања листе. На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може се изјавити препорученом поштом или личном доставом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Палата Србија, источни улаз

Булевар Михаjла Пупина 2

11000 Београд

На коверти је обавезно потребно написати: ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката.

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовор приговора. Одлуку о избору пројеката надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.