О Пројекту

У савременим демократским друштвима организације цивилног друштва (ОЦД) имају значајну улогу на широком плану друштвених активности и грађанског активизма. Различити облици удружења грађана и других организација цивилног друштва омогућавају грађанима да заговарају и бране своје легитимне интересе у јавном и политичком животу.

Након усвајања Закона о удружењима 2009. године, чиме су створени бољи правни оквири за организације цивилног друштва на територији Републике Србије као и усвајањем ЕУ ИПА програма “Подршка цивилном друштву” (EU IPA „Civil Society Facility” Program) 2011. године, Влада Републике Србије је у априлу 2010. године одлучила да формира Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом која постаје кључна спона између институција система и организација цивилног друштва. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом почиње са радом од јануара 2011. године.

Пројекат Европске Уније „ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом“, подржан кроз ИПА програм 2011-2013 “ЕУ за Подршку цивилном друштву“ почиње са радом новембра 2012. године и траје до новембра 2015.
године.

Пројекат спроводи Шведски институт за државну управу (FCG SIPU INternational)
са конзорцијумом. Укупна вредност пројекта је 1.198.750, 00 евра.

Општи циљеви пројекта „ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом“ су:

  • подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом у креирању и развијању подстицајног окружења за развој цивилног друштва;
  • подизање институционалних капацитета Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом у циљу што ефикаснијег и успешнијег остваривања свој мандата;
  • подршка у обезбеђивању веће видљивости и утицаја грант шеме програма ЕУ ИПА „Подршка цивилном друштву” (Civil Society Facility).
Тим експерата који се придружио Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом средином јануара 2013. године, чине Бранка Анђелковић (вођа тима, експерт за формулисање јавних политика) и Андреја Тонч (експерт за управљање и мониторинг ЕУ грантова).

Пројектни тим

Бранка Анђелковић
Експерт за формулисање јавних политика (вођа тима)

Бранка Анђелковић има преко 15 година професионалног искуства у демократским процесима и развоју цивилног друштва. Током своје каријере стекла је детаљан увид у изазове и комплексност развоја цивилног друштва у југоисточној Европи и земљама бившег Совјетског савеза.

Бавећи се подстицајним политикама за учествовање цивилног друштва у социо-економским процесима у земљама у транзицији, као и онима које се тичу демократије, људских права, социјалне инклузије и владавине права, стекла је искуство у вођењу великих тимова, развоју и управљању вишемилионских програма која се тичу цивилног друштва. Радила је за различите донаторе у Србији као што су Програм Уједињених нација за развој (УНДП), Европска агенција за реконструкцију (ЕАР), као и за међународне невладине организације попут Оксфама.

Бранка Анђелковић је завршила магистарске студије на Харварду у Кенеди школи за Јавну управу (Harvard Kennedy School of Government).

Андреја Тонч
Експерт за ЕУ управљање и мониторинг ЕУ грантова.

Андреја Тонч ма преко 15 година професионалног искуства у развоју цивилног друштва у југоисточној Европи, укључујући Хрватску и Србију.

Као експерт за ЕУ програме финансијске подршке, и тренер и консултант Тонч има преко 10 година искуства у дизајнирању, управљању и примени програма финансијске подршке Европске уније, Светске банке, УСАИД који се тичу развоја цивилног друштва, демократије, људских права, образовања, развоја локалних средине, итд. Њено искуство у раду са државним институцијама на побољшању програма финансијске подршке цивилном друштву, као и јачања улоге цивилног друштва при доношењу одлука је од великог значаја за овај пројекат.

Андреја Тонч је завршила магистарске студије у области социјалног рада на Правном факултету, Универзитета у Загребу.


Милица Стојчић
Административни и финансијски асистент

Пре него што се придружила пројектном тиму, Милица Стојчић радила је на пројекту “Техничке подршке организацијама цивилног друштва” (TACSO) као административни и финансијски асистент.

Бавила се комуникацијом са ОЦД, организацијом TACSO програма обуке и тренинга (семинара, радионица, конференција, округлих столова) на националном и регионалном нивоу, као и припремом медијских обавештења о бројним пројектним активностима.

Милица Стојчић је дипломирала на Географском факултету Универзитета у Београду на смеру Просторно планирање.