Суфинансирање

Република Србија спроводи децентрализовано финансирање организација цивилног друштва, што значи да сваки орган јавне управе планира и опредељује буџетска средства на основу својих секторских приоритета и стратешких планова

Усвајањем Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РСˮ, бр. 113/2017), јавни конкурс je успoстaвљeн као обавезно средство доделе средстава и то кроз јасно прописане критеријумe, процедурe, рокове, утврђен период жалбе, као и могућност јавног увида у сву конкурсну документацију.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом већ три године суфинансира организације цивилног друштва али истовремено пружа подршку свим органима у унапређењу њихових капацитета за строго поштовање процедура и прописани критеријума у процесу суфинансирања.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом успоставила је праксу суфинансирања ЕУ пројеката одобрених од стране Делегације Европске уније у Републици Србији и то у оквиру програма "Подршка цивилном друштву" (Civil Society Facility) и Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR), док је једне године позив за суфинансирање пројеката био намењен пројектима одобреним у оквиру Програма Европа за грађане и грађанке и пројектима организација којима су одобрена средства Европске уније или других међународних донатора а који су били намењени пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaмa.

Одабрани пројекти

Упутство о видљивости Канцеларије
Суфинансирање: Новости