Dokumenta

Dokumenta Kancelarije

Zakoni i opšti akti Republike Srbije

Publikacije

Metodologija planiranja postupka praćenja realizacije i ocene uspešnosti realizovanih programa i projekata organizacija civilnog društva i postupka praćenja utroška dodeljenih finansijskih sredstava
Ka daljem razvoju i održivosti civilnog društva u Srbiji
Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji za 2015. godinu
Saradnja organa državne uprave i organizacija civilnog društva (istraživanje)
Saradnja jedinica lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva u 2014. godini (Početno istraživanje za potrebe izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine)
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini - Sažetak
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2012. godini – sažetak
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2011. godini
Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava
Izveštaj o radu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom 2011-2013
Procena stanja u sektoru OCD u Srbiji
Put zakona
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije
Vodič za organizacije civilnog društva: Standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
Vodič kroz EU mreže
Vodič kroz evropske ThinkTank organizacije
Mediji civilnog društva
SEKO Izveštaj za 2016. godinu

EU regulativa

Regionalna dokumenta