Kontakt

Projekat „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“
Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz
11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 311 42 47 Faks: +381 11 311 17 02

Branka Anđelković
Vođa tima / Ekspert za formulisanje javnih politika
branka.andjelkovic@sipuweb.se

Andreja Tonč
Ekspert za upravljanje i monitoring EU grantova
andreja.tonc@sipuweb.se

Milica Stojčić
Administrativni i finansijski asistent
milica.stojcic@sipuweb.se