EU programi

Lista programa Evropske unije koji su aktivni na teritoriji Republike Srbije, a za čija sredstva mogu da konkurišu organizacije civilnog društva

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija učestvuje u velikom broju programa čiji je cilj da finansijski podrže inicijative i projekte koje su podneli domaći akteri. U okviru tih programa, svake godine se raspisuju pozivi za učešće, ponekad i više pute godišnje.

Radi lakšeg snalaženja, Evropski pokret u Srbiji pripremio je drugo izmenjeno izdanje Vodiča kroz programe Evropske unije 2014-2020. koji možete preuzeti ovde.

Pregled svih programa Evropske unije, uključujući i one u kojima Srbija sada ne učestvuje dostupan je na sajtu Evropske komisije.

Erazmus+

Period: 2014-2020; Budžet: 14,7 milijardi evra

EU program za obrazovanje, trening, omladinu i sport. Cilj programa je da stvaranje veze između formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, u cilju unapređenja zapošljavanja mladih i stvaranja veza između obrazovnog sistema i tržišta rada.

Opšti ciljevi programa su:

 • doprinos ispunjenju ciljeva strategije Evropa 2020, kao i strategija koje je Evropska unija usvojila za dalji razvoj oblasti obrazovanja, mladih i obuka;
 • doprinos održivom razvoju sistema visokog obrazovanja u partnerskim zemljama;
 • razvoj evropske dimenzije u oblasti sporta, u skladu sa radnim planom EU za sport
 • promocija evropskih vrednosti.
Kontakt:

Fondacija Tempus(Erasmus+) kancelarija za Srbiju, tel.: 011/3342 430, 3342 432, office@tempus.ac.rs
Grupa Hajde da... ( Mladi u akciji), tel: 011 3240 425; hajdeda@mladiuakciji.rs

Kreativna Evropa

Period: 2014-2020; Budžet: 1,46 milijardi evra

Program namenjen promociji umetnika, profesionalaca u kulturi kao i organizacijama koje se bave izvođačkim i vizuelnim umetnostima, kinematografijom, muzikom, kulturnim nasleđem kao i razvojem industrije video-igara.

Kreativna Evropa sastoji se dva potprograma, jednog posvećenog kulturi i drugog za medije.
Republika Srbija ima pravo učešća u potprogramu za kulturu koji obuhvata četiri konkursa: Evropski kooperacioni projekti, Evropske platforme, Evropske mreže i Projekti književnih prevoda.

Kontakt:

Ministarstvo kulture i informisanja, Desk za Kreativnu Evropu, Dimitrije Tadić, kreativnaevropa@kultura.gov.rs; tel: 011 3398 026

Horizont 2020

Period: 2014-2020; Budžet: 80 milijardi evra

Horizont je okvirni program za istraživanje i inovacije. Opšti cilj programa je unapređenje evropske naučne baze, obezbeđivanje sigurnog toka svetskih istraživanja i time osiguravanje dugoročne konkurentnosti na evropskom tlu. Kroz davanje podrške najboljim idejama, razvijanju talenata širom Evrope, omogućavanje pristupa savremenoj infrastrukturi za značajna istraživanja, program doprinosi da Evropa bude atraktivna lokacija za najbolje svetske istraživače.

Horajzon 2020 je usmeren na realizovanje pet ciljeva Evropske Unija koje treba dostići do kraja 2020. godine: zapošljavanje, inovacija, edukacija, socijalna inkluzija i klima.

Neke od oblasti delovanja i unapređenja su medicina i genetika, industrija i tehnologija, klimatske promene, energetika, biotehnologija, inovacije u partnerstvu između evropskih institucija, nacionalnih i regionalnih vlasti i biznisa.

Kontakt:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; tel: 011 361 6529

Kozme

Period: 2014-2020; Budžet: 2,3 miliona evra

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Opšti ciljevi programa:
 • jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća, naročito malih i srednjih (MSP);
 • podsticanje preduzetničke kulture;
 • promocija uspostavljanja i rasta MSP.
Specifični ciljevi programa:

 • unapređenje pristupa finansijama za MSP u formi dužničkih instrumenata i preduzetnog kapitala;
 • unapređenje pristupa tržištima, kako unutar Evropske unije, tako i na globalnom nivou;
 • unapređenje okvirnih uslova za konkurentnost i održivost preduzeća, naročito MSP, uključujući i one koji posluju u sektoru turizma;
 • promovisanje preduzetništva i preduzetničke kulture.
Kontakt:

Ministarstvo privrede;
tel: 011 3642 790

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

Period: 2014-2020; Budžet: 920 miliona evra

Nnaslednik programa Progres.

Osnovni ciljevi su promocija kvalitetnog i održivog zapošljavanja, borba protiv svih oblika socijalne isključenosti, garantovanje dostojanstvene socijalne zaštite, poboljšanje uslova rada i borba protiv siromaštva.

Kontakt:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
tel: 011 3616 261

Carina 2020

Period: 2014-2020; Budžet: 547,3 miliona evra

Program namenjen zemljama članicama Unije ali dostupan zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU pod određenim uslovima.

Opšti cilj programa: pružanje podrške u razvoju kapaciteta za obavljanje carinskih poslova u periodu pre i posle pristupanja EU. Podrška boljem razumevanju carinskih propisa i procedura EU, podsticanje razmene iskustava i regionalne saradnje između carinskih administracija, modernizacija carinskih procedura i unapređenje informacionih sistema u domenu razmene informacija i borbe protiv prevara.

Kontakt:
Ministarstvo finansija, Uprava carina, tel: 011 2015 945

Fiskalis 2020

Period: 2014-2020; Budžet: 234,3 miliona evra

Opšti cilj programa: poboljšanje rad poreskog sistema na unutrašnjem tržištu jačanjem saradnje između zemalja učesnica, njihovih poreskih organa i službenika, kao i aktivnog uključivanja u proces suzbijanja poreskih prevara.

Specifični ciljevi programa: podržavanje borbe protiv utaje poreza, izbegavanja plaćanja poreza, poresko planiranje i sprovođenje zakona EU u oblasti oporezivanja kroz razmenu informacija, podrška administrativnoj saradnji i povećanje administrativnih kapaciteta zemalja učesnica, a u cilju smanjenja administrativnih opterećenja poreskih organa i usklađenosti troškova za poreske obveznike.

Kontakt:

Ministarstvo finansija, Poreska uprava, tel: 011 359 0542