EU

EU

Evropska unija jedan je od najvećih pojedinačnh donatora za programe i projekte organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. U okviru Programa "Podrška civilnom društvu 2011-2013" Evropska unija pruža trogodišnju IPA podršku i Kancelariji u ostvarenju njenog mandata

Evropska unija je preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i drugih evropskih institucija najznačjniji partner Republike Srbije u reformskim procesima koji su pretpostavka pristupanja Evropskoj uniji.

Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracijapredstavlja jedan od političkih kriterijuma za Evropsku komisiju, tako da je učešće građana u procesu pregovora prepoznato kao značajan mehanizam za unapređenje ukupnih reformiski procesa.

Projekat "EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom"
Ministarstvo spoljnih poslova
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji