Evropa za građane i građanke

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je nacionalna kontakt tačka i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa Evropa za građane i građanke (EFC).

Program “Evropa za građane i građanke”, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, jedan je od programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Programi Evropske unije su prvenstveno namenjeni zemljama članicama ali su otvoreni i za zemlje koje su u procesu pristupanja za članstvo u Evropskoj Uniji. Sa obzirom da ne doprinose opštem budžetu Evropske unije, zemlje koje nisu članice imaju obavezu plaćanja članarine za učestvovanje u Programu.

Godišnji finansijski doprinos koji je Republika Srbija uplatila kako bi učestvovala u Programu Evropa za građane i građanke iznosi 55000 evra što omogućava organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave da konkurišu za sredstva u okviru Programa. Godšnji iznos članarine se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije i iz sredstava pretpristupne pomoći.

Program Evropa za građane i građanke (EFC) je program Evropske Unije i ima za cilj promovisanje evropskog identiteta i evropskog građanstva.

Saznajte više o Programu

Kontakt:
Osoba zadužena za Program: Sanja Atanasković Opačić
Tel: +381 11 3130 968
e-adresa: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs
sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs