Obuke

Učešće OCD u procesu pregovora

Obuke za učešće organizacija civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju. Svaka obuka nemenjena je pojedinačnom poglavlju

Javni pozivi za obuke
Prezentacije i materijali za pojedina pregovaračka poglavlja
Pres centar

Učešće u programu Evropa za građane i građanke

Prezentacije i info dani namenjeni upoznavanju civilnog društva sa prioritetnim oblastima i procedurama za konkurisanje u okviru poziva za dostavljanje predloga projekata

Pozivi za obuke
Opšta prezentacija o programu
Prioriteti za 2015. godinu
Brošura za 2015. godinu
Pres centar