Kalendar javnih konkursa za 2018. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je pripremila Kalendar javnih konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta organa državne uprave Republike Srbije i AP Vojvodine u 2018. godini

Počev od 2013. godine, Kancelarija kontinuirano prikuplja informacije o planiranim konkursima i, u skladu sa prikupljenim podacima, početkom svake godine objavljuje Kalendar javnih konkursa.

Cilj izrade Kalendara javnih konkursa je blagovremeno i kontinuirano obaveštavanje organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima u cilju pripreme što kvalitetnijih predloga projekata za potencijalno finansiranje iz budžetskih sredstava, kao i povećanja broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Kalendar javnih konkursa će i ove godine biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Kancelarije i doprineće vidljivosti podrške organizacijama civilnog društva od strane državnih institucija, kao i ukupnog iznosa planiranih finansijskih sredstava koje Republika Srbija izdvaja za finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva.