Aktivnosti

Delokrug rada Kancelarije je veoma širok i naše aktivnosti podrazumvaju saradnju sa brojim akterima: organima državne uprave, lokalnim samoupravama, nezavisnim institucijama, medijima, privatnim sektorom.

Na ovoj stranici su objedinjenje vesti o događajima, skupovima, inicijtivama i ostalim aktivnostima koje organizuje Kancelarija za saradnju s civilnim društvom.

Aktivnosti Kancelarije mogu se pratiti i i preko početne strane sajta, sekcije Vesti kao i na nalozima na društvenim mrežama.

Pres centar

Vesti

Pretraga :