Informator o radu

U Informatoru se nalaze osnovni podaci o državnom organu, organizaciji unutrašnjih jedinica, broju i statusu zaposlenih, budžetu organa, načinu njegovog rada, kao i smernice za traženje informacije od javnog značaja.

Ovde se nalazi Informator o radu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, izrađen prema Uputstvu za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/2010).

Organizaciona struktura

O nama
Kontakt