Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Eurofound donira opremu humanitarnim organizacijama

Humanitarne organizacije su pozvane da izraze zainteresovanost da postanu korisnici donacija opreme Evropske agencije za unapređenje uslova života i rada (Eurofound). Ove donacije uključuju nameštaj i IKT opremu.

Sve humanitarne organizacije koje neguju evropski etos i prinicpe slobode, demokratije i poštovanja ljudskih prava dobrodošle su da se prijave.

Formular za prijavljivanje potražite na adresi www.eurofound.europa.eu

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.