Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni konkurs za sufinansiranje projekata namenjenih pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama.

Opšti cilj konkursa je pružanje pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama i podsticanje saradnje i koordinacije u radu lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u saniranju posledica od poplava.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora, a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama ili sanaciji štete nastale u područjima pogođenim poplavama.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od srede, 10. septembra do petka, 31. oktobra 2014. godine.

Ovde možete preuzeti tekst Javnog konkursa i svu potrebnu dokumentaciju:

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama

Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje

Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata

Obrazac predloga budžeta

Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.