Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs za dodelu sredstava OCD za projekte u oblasti borbe protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije danas je raspisala deveti po redu javni konkursza dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekata u oblasti borbe protiv korupcije. Konkurs ima za cilj da podrži razvoj i jačanje integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada jedinica lokalnih samouprava. Od organizacija civilnog društva se očekuje da obezbede pomoć u izradi lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) i formiranju tela za praćenje njegovog sprovođenja, u skladu sa Modelom Agencije, za pet jedinica lokalnih samouprava u Srbiji koje nisu otpočele proces izrade ovih dokumenata u momentu objavljivanja konkursa.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju radi realizacije projekata je 8.500.000,00 dinara i biće dodeljena u jednakim iznosima od po 1.700.000,00 dinara za sprovođenje pet projekata.

Detaljnije informacije o konkursu možete videti u Uputstvu za konkurisanje a rok za dostavu predloga projekata je 30. maj 2018. godine.

Sve potrebne informacije možete preuzeti OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.