Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs za projekte u okviru Programa pružanja podrške inicijativama OCD za suzbijanje ekstremizma u regionu Balkana

NAZIV DONATORA

HEDAYAH

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

30. avgust 2018. godine

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

·Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

Do 80.000 EUR.

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

·Ljudska prava

·Borba protiv ekstremizma.

CILjNA GRUPA PODRŠKE

·Opšta zajednica – građani

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

·Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANjA PROJEKTA

6-12 meseci.

Projektna dokumentacija i link ka konkursu mogu se naći OVDE.

KAKO SE KONKURIŠE

Slanjem concept note-a na strive.cveprojects@hedayah.ae do 30. avgusta

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.