Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučno istraživačkog razvoja za OCD u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koje su registrovane najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.

Više informacija o konkursu i potrebnoj dokumentaciji dostupno je ovde.

Kontakt osoba u Sekretarijatu: Aleksandar Mihajlov, telefon: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs .

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.