Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Objavljen poziv za predloge projekata u okviru programa „Podrška civilnom društvu“ (Civil Society Facility)

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji objavila je poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu grantova u okviru nacionalne komponente programa Podrška civilnom društvu.

Opšti cilj poziva je podizanje kapaciteta OCD u Srbiji u oblasti reformskih procesa i procesa evropskih integracija.

Ukupan iznos za dodelu grantova je 5 miliona evra.

Alokacije sredstava po partijama (lot):

1) Lot 1 - Kulturna raznolikost 490.000e

2) Lot 2 - Vladavina prava 670.000e

3) Lot 3 - Životna sredina 670.000e

4) Lot 4 - Socio-ekonomski razvoj 670.000e

5) Lot 5 - Podrška lokalnim organizacijama u oblasti životne sredine i socio-ekonomskog razvoja 1.500.000e

6) Lot 6 - Podrška lokalnim organizacijama u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti 1.000.000e

Pravo prijave imaju isključivo registrovane organizacije civilnog društva osnovane na teritoriji Republike Srbije.

U cilju informisanja potencijalnih podnosilaca prijava o sadržaju i pravilima poziva biće održana info sesija 14.03.2019. u 12:00, u EU info centru u Beogradu, a istovremeno će biti obezbeđen prenos uživo u EU info centrima u Nišu i Novom Sadu.

Ceo poziv sa dokumentacijom dostupan je OVDE.

Poziv za dostavljanje predloga koncepta projekata (concept notes), otvoren je do 7. maja 2019. godine.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.