Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni konkursi za OCD u okviru programa ReLOaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). ReLOaD se sprovodi u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1]i Srbiji.

Obaveštavamo sve zainteresovane da su otvoreni javni konkursi u okviru programa ReLOaD za podnošenje projekata organizacija civilnog društva koji će se sprovoditi u sledećim lokalnim samoupravama: Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paraćin i Šabac.

Cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspešnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS), usmerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Detaljnije informacije možete naći na sajtovima lokalnih samouprava:

Kragujevac

Paraćin

Šabac

Dimitrovgrad

Kuršumlija

Konkurs je otvoren u periodu

Dimitrovgrad: od 19. marta do 29. aprila 2019. godine

Kuršumlija: od 19. marta do 29. aprila 2019. godine

Šabac: od 20. marta do 3. maja 2019. godine

Paraćin: od 21. marta do 3. maja 2019. godine

Kragujevac: od 22. marta do 3. maja 2019. godine


[1] Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.