Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Fondacija za otvoreno društvo Srbija: konkurs u okviru programa Aktivizam građana i razvoj građanskog društva

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA raspisuje KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa AKTIVIZAM GRAĐANA I RAZVOJ GRAĐANSKOG DRUŠTVA

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
  • razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču aktivan angažman građana u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja javnog interesa, osnaživanja vrednosti otvorenog društva, demokratskih praksi i očuvanja javnog prostora za dijalog i aktivističko delovanje;
  • inovativnim pristupima afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i ponašanja koja šire netrpeljivost i mržnju; suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama.
Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije i sl). Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama, i horizontalno se povezuju i sa drugim akterima građanskog društva.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 14. APRILA 2019. GODINE.
Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.