Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni konkurs: ekonomsko osnaživanje žena koje su pretrpele nasilje, radi njihovog samozapošljavanja


Opšti cilj javnog konkursa: Poboljšan ekonomski položaj i status žena koje su pretrpele nasilje kroz unapređene uslove za realizaciju procesa njihovog samozapošljavanja

Opredeljena sredstava: Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18). Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju udruženja:

  • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;

  • deluju na teritoriji Republike Srbije;

  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, sprečavanja nasilja nad ženama i samozapošljavanja žena;

  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse i pristup opremi i dr.).

Rok za podnošenje prijava: Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom i CD-om, dostave najkasnije do 15. aprila 2019. godine u 15:30 časova.

U nastavku možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.