Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs UNESKO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

U okviru 10. poziva za apliciranje Unesko će primati predloge za inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje kulturnog i kreativnog sektora u zemljama u razvoju, kroz:
  • uvođenje i/ili razradu praktičnih politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima
  • jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva, koji se smatraju neophodnim za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju
Maksimalni iznos sredstava koji se može potraživati po projektu je 100.000 američkih

dolara.

Pravo prijave imaju organi javnih vlasti, javne institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i unpaređenju raznolikosti kulturnih izraza (Unesko, 2005), među kojima je i Srbija, kao i međunarodne nevladine organizacije.

U prilogu možete pogledati dodatne informacije o vrstama prihvatljivih projekata i načinu apliciranja, kao i na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Sve detalje i elektronsku platformu za popunjavanje prijava možete naći na sajtu Uneska > ovde.

Konkurs je otvoren do 13. juna 2019. godine.

Tekst konkursa

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.