Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Fondacija za otvoreno društvo: konkurs u okviru programa „Učešće građana u demokratskom upravljanju"

Fondacija za otvoreno društvo Srbija raspisuje konkurs za podnošenje projekata u okviru programa „Učešće građana u demokratskom upravljanju“.

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • omogućavaju direktno učešće građana i građanki i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice do nacionalnog nivoa), uključujući organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili polu-institucionalizovane oblike učešća građana;
  • afirmišu demokratske i evropske vrednosti i doprinose unapređivanju politika i zakonodavstva u procesu EU integracija, sa tematskim fokusom na jačanje osnovnih demokratskih institucija i praksi, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava;
  • uspostavljaju saradnju između akademske zajednice, think-tank-ova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta, u cilju otvaranja dijaloga i zagovaranja socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti, a naročito u oblastima zaštite socijalnih i ekonomskih prava, urbanog razvoja i tzv. digitalne revolucije.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Projekti koji se bave slobodom govora, pravom na informisanje, pravima nacionalnih manjina, pravom na slobodan pristup informacijama i zaštitom podataka o ličnosti, neće biti razmatrani, jer su ove oblasti predmet konkursa drugih programa Fondacije.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MAJA 2019. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.