Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Fondacija za otvoreno društvo: konkurs u okviru programa „Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru""

Fondacija za otvoreno društvo Srbija raspisuje konkurs za podnošenje projekata u okviru programa „Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru“.

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • doprinose borbi protiv korupcije u javnom sektoru;
  • uključuju nove aktere u upravljanje i nadzor nad javnim finansijama;
  • doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja i njegovom unapređenju;
  • unapređuju svest, znanje i praksu zaštite podataka o ličnosti, posebno u digitalnom okruženju.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore, korisnička udruženja itd.), univerziteti, policy instituti, sindikati, mediji, državni i lokalni organi vlasti.

Posebno će biti vrednovani projekti koji se zasnivaju na saradnji i angažovanju različitih aktera u ostvarivanju ciljeva konkursa.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MAJA 2019. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.