Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je javni poziv za 2019. godinu za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji sa definisanim programskim zadatkom:Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnosti u okviru školskog i univerzitetskog sporta”.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta.

U nastavku možete preuzeti:

Javni poziv

Smernice za podnosioce posebnog predloga programa

Aplikacioni formular - Obrazac 5

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.