Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkurs za projekte: Pružanje pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj: 401-4732/2019 od 16. maja 2019. godine, Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa raspisala je Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava za podsticanje programa i projekata udruženja registrovanih na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predloge projekata Službi Koordinacionog tela. Služba Koordinacionog tela podržava projekte udruženja koji odgovaraju jednoj ili više ponuđenih tema:

  1. Interkulturalizam – Stvaranje klime saradnje i razumevanja svih zajednica koje žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi;
  2. Promovisanja EU vrednosti i procesa priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji;
  3. Podsticanje projekata u oblastima kulture (pozorišta, filma, književnosti, literarnih radionica, likovne umetnosti i sl);
  4. Podsticanje omladinskog aktivizma, realizacije omladinskih projekata i uključivanje mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u društvene tokove na regionalnom, lokalnom i nacionalnom nivou;
  5. Podsticanje projekata koji imaju za cilj sprečavanje diskriminacije;
  6. Podsticanje obrazovanja stanovništva uključujući i neformalno obrazovanje;
  7. Zbližavanje mladih iz Preševa, Bujanovca i Medveđe sa vršnjacima iz drugih delova Republike Srbije;
  8. Saradnja i povezivanje udruženja iz Preševa, Bujanovca i Medveđe;
  9. Poboljšanje uslova života i integracije u društvo lica osetljivih društvenih grupa;
  10. Programi i projekti na temu ekologije i zaštite životne sredine.

Pravo učešća imaju udruženja koja su registrovana po Zakonu o udruženjima Republike Srbije, koja postoje i posluju najmanje 2 godine, koja su upisana u registar nadležnog organa, koja svoje statutarne ciljeve ostvaruju u jednoj od oblasti u kojima se realizuju programi i projekti sa ciljevima navedenim u ovom konkursu i koja dostave predlog projekta Službi Koordinacionog tela na osnovu ovog konkursa i zadatog obrasca za pisanje predloga projekta, u skladu sa preciziranim smernicama za podnosioce predloga projekata.

Detaljnije informacije o konkursu sa svom pratećom dokumentacijom potrebnom za podnošenje predloga projkta možete naći na internet stranici Službe Koordinacionog tela .

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.