Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Podgrantovi u oblasti sistema prevencije i suzbijanja trgovine ljudima

Od januara 2018. godine, organizacija ASTRA uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!, u okviru kojeg objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava u vidu podgranta.

Sa tim ciljem ASTRA poziva zainteresovane OCD da podnesu predloge projekata koji se odnose na sistem prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u jednoj od dve tematske celine:

  • Popis i analiza usluga socijalne zaštite dostupnih u lokalnim zajednicama
  • Mapiranje i analiza saradnje državnih institucija u lokalnim zajednicama

Ovim pozivom za podnošenje predloga projekata predviđeno je da se dodeli ukupan iznos u visini od 10.000 EUR organizacijama civilnog društva na području teritorije Republike Srbije, dok će se iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte kretati do maksimalnog iznosa od 2.500 EUR. Planirani početak realizacije projektnih aktivnosti je septembar 2019. godine, dok je vremenski okvir sprovođenja projekta maksimalno 4 meseca.

Podnosioci predloga projekata svoj predlog i potrebnu dokumentaciju trebalo bi da dostave na sledeću adresu: astra@astra.rs, sa naznakom (Subject): “BAN III: Aplikacija_(ime organizacije)”, najkasnije do 2. septembra 2019

Detalje poziva i pripadajuće formulare potražite na internet prezentaciji ASTRA.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.