Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Konkursi Ambasade Kraljevine Holandije za civilno društvo u Srbiji

Ambasada Kraljevine Holandije objavila je dva konkursa za koje mogu aplicirati organizacije civilnog društva iz Srbije. Projektne predloge možete slati tokom cele godine.

Fond za ljudska prava - instrument putem koga ambasada podržava aktivnosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava. Podržavaju se projekti koji doprinose primeni ljudskih prava za koju se država obavezala, ili dijalog o ljudskim pravima u zemlji. Prilikom dodele sredstava, posebna pažnja se poklanja ozbiljnosti situacije u oblasti ljudskih prava u odnosu na prioritete ljudskih prava Holandije kao i efektivnosti predloženih aktivnosti. 

Više informacija i kontakt za sva pitanja možete naći ovde.

MATRA - Fond za regionalno partnerstvo Holandije - u okviru ovog programa postoji nekoliko instrumenata, dok svaki od njih ima za cilj da unapredi odnos između vlada i građana na različite načine, u ovkiru četiri glavne teme: 1) podrška demokratskom razvoju, 2) organizacije civilnog društva, 3) promocija vladavine prava i 4) pouzdane institucije.
U okviru MATRA programa pruža se direktna podrška projektima lokalnih organizacija civilnog društva kako bi se promovisao konstruktivni dijalog između vlada i civilnog društva kroz male projekte zasnovane na potrebama lokalne zajednice. Glavne oblasti podrške su pravni okvir i pravda, dobra uprava (javna uprava, javni red i policija).

Više informacija i kontakt za pitanja možete naći ovde.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.