Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

UN Women poziv za podnošenje predloga projekata - Položaj žena na tržištu rada

UN Women Srbija poziva organizacije civilnog društva (OCD) koje su postavile rodnu ravnopravnost i ženska prava kao jedan od ciljeva organizacije u okviru Statuta, da podnesu predloge projekata u skladu sa dokumentom u nastavku. Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata pokrenut je kao podrška ekonomskom osnaživanju žena, u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“. Evropska unija je izdvojila sredstva za podršku najmanje četiri projekta koji će se sprovoditi širom Srbije. Projekti treba da doprinesu primeni Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020, specifično vezanih za unapređenje položaja žena na tržištu rada.

Predloge projekata uz prateću dokumentaciju treba poslati na adresu UN Women u Srbiji  info.serbia@unwomen.org najkasnije do 1. aprila 2019. godine u 23.30 (GMT + 1).

Predlozi projekata primljeni nakon toga neće biti uzeti u razmatranje.

Info sesije povodom UN Women poziva za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, tokom kojih će OCD koje se bave rodnom ravnopravnošću i pravima žena imati mogućnost da postave pitanja i dobiju pojašnjenja o svim detaljima poziva će biti organizovane:

  • 12. marta 2019. godine, od 10-11 časova u Nišu, EU Info Point, Vožda Karađorđa 5
  • 13. marta 2019. godine, od 14-15 časova u Beogradu, EU Info Centar, Kralja Milana 7
  • 14. marta 2019. godine od 10-11 časova u Novom Sadu, EU Info Point, Bulevar Mihajla Pupina 17
  • 20. marta 2019. godine od 11-12 časova u Užicu, Gradska kuća, Dimitrija Tucovića 52

Kako je broj učesnica/ka ograničen, molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo, sa naznakom kojoj info sesiji ćete prisustvovati, Milici Marjanović, na e-mail adresu milica.marjanovic@unwomen.org najkasnije do 12. marta 2019. godine.

Sva potrebna projektna dokumentacija može se naći OVDE.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs „Položaj žena na tržištu rada".
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.