Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Annual Advocacy Awards

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvo (USAID), otvorila je prvi konkurs za Godišnje nagrade za javno zagovaranje.

Cilj ovog priznanja je prepoznavanje organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje nastoje da svoje zajednice učine boljim i uvezanijim.

U okviru konkursa postoje tri kategorije koje se odnose na:

  • uspešno ostvarenu saradnju sa donosiocima odluka u javnom zagovaranju,
  • uspešno okupljanje građana kao nosioca poruke javnog zagovaranja i
  • inicijative neformalne grupe.

Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa će dobiti i novčanu, odnosno robnu nagradu u vrednosti od 500 dolara.

Sve prijave vrše se putem onlajn formulara na sajtu Javno zagovaranje do 21. oktobra 2019. godine do 15 časova. Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Detalji poziva dostupni su na internet stranici Projekta .

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.