Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Open Call for CSOs: raising capacities for advocacy

Konkurs se realizuje u okviru projekta "Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji" ref.br 2017/390-951, koji Fondacija Ana i Vlade Divac implementira u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad. Projekat se realizuje od novembra 2017. godine do maja 2019. godine na teritoriji Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Program podrške je kreiran u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva da osmisle, razviju i sprovedu lokalne inicijative zagovaranja i utiču na svoje lokalne samouprave i ostale aktere u zajednici.

Opšti cilj konkursa je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih i radnih prava samohranih roditelja kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje.

Specifični cilj je razvijanje konkretnih i efektivnih lokalnih inicijativa javnog zastupanja usmerenih na kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje i pristup tržištu rada samohranih roditelja kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

Prioriteti konkursa

1. Uspostavljanje međusektorske saradnje na lokalnom nivou u cilju kreiranja povoljnijeg okruženja za zapošljavanje samohranih roditelja

2. Predlozi za izmenu ili dopunu postojećih regultiva i praksi na lokalnom nivou

3. Promocija i/ili implementacija postojećih propisa

4. Podrška lokalnim inicijativama zastupanja za uspostavljanje, razvijanje ili održivost usluga/mera namenjenih samohranim roditeljima, a koje bi olakšale pristup tržištu rada i/ili usklađivanju rada i roditeljstva

5. Uticaj na donosioce odluka za uspostavljanje ekonomski i lokacijski lako dostupnih usluga vođenja domaćinstva i brige oko dece

6. Stvaranje podsticajnog okruženja na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva, socijalnog i ženskog preduzetništva kroz promociju primera dobre prakse

Program podrške obuhvata:

1. Treninge za podizanje kapaciteta organizacije

2. Finansijsku podršku za implementaciju inicijativa javnog zastupanja

Celokupno trajanje programa podrške je 12 meseci i uključuje program za podizanje kapaciteta organizacije i mentorsku i finansijsku podršku u iznosu do 2.500 EUR u dinarskoj protivvrednosti za implementaciju projekata.

Sve informacije o pravilima konkursa (kriterijumima, dozvoljenim aktivnostima i važnim datumima) kao i prijavne obrasce možete preuzeti OVDE.

Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postaviti na konkurs@divac.com

Rok za prijavljivanje na konkurs je 7. maj 2018. godine do 16:00 časova.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.