Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Support to CSOs projects in the field of economic empowerment of women in rural areas

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je Javni konkursza dodelu sredstava za podršku projektima udruženjima u 2018. godini u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:

-Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu

S obzirom na to da žene koje žive u seoskim područjima čine jednu od najranjivijih grupa u pogledu jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života, od mogućnosti da ravnopravno učestvuju na pozicijama moći i odlučivanja u državi, zajednici i porodici, do pristupa zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim i drugim uslugama, finansijama i drugim resursima i nasleđivanja gazdinstava i druge imovine, opšti cilj ovog javnog konkursa odnosi se na poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena na selu.

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17).

Maksimalni iznos koji se može potraživati je 300.000,00 (slovima: trista hiljada) dinara.

Očekivani datum početka realizacije izabranih projekata: 25. oktobar 2018.

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja (detaljnije precizirana u Smernicama), upisane u Registar udruženja Agencije za privredne registre:

  • koji deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Rok za podnošenje prijava

Zainteresovana udruženja svoje Prijave i predloge projekata mogu dostaviti najkasnije do 14. avgusta 2018. godine u 15:30 časova.

Tekst konkursa

Smernice za podnošenje predloga projekata

Obrazac broj 1 - Opšti podaci o podnosiocu prijave

Obrazac broj 2 - Podaci o predlogu projekta za finansiranje

Obrazac broj 3 - Projektni okvir

Obrazac broj 4 - Budžet projekta

Obrazac broj 5 - Biografije projektnog tima

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za udruženja u 2018.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.