Office for Cooperation with Civil Society RSS Суфинансирање http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526022637 20200526022637 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката удуржења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске унијема позиву из 2019. године у оквиру програма “ПОДРШКA ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ 2018“ - грант шема за Републику Србију http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=486 20.05.2020 | Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=486 http://civilnodrustvo.gov.rs ПОНОВО РАСПИСАН КОНКУРС: Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=485 18.05.2020 | Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=485 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс Мисије ОЕБС-а у Србији за подршку пројектима организација цивилног друштва у области безбедности http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=474 19.03.2020 | Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=474 http://civilnodrustvo.gov.rs КОНКУРС: Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=472 09.03.2020 | Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=472 http://civilnodrustvo.gov.rs ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=471 03.03.2020 | Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=471 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање пројеката којима су додељена средства на позиву из 2019. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=458 23.10.2019 | Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=458 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2017. године (Civil Society Facility and Media Programme) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=377 14.06.2018 | Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=377 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте из области културног наслеђа http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=351 29.01.2018 | Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=351 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научно истраживачког развоја за ОЦД у Војводини http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=349 26.01.2018 | Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=349 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=352 25.01.2018 | Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=352 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије и других међународних донатора http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=320 24.08.2017 | Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=320 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен конкурс за пројекте у области социјалног становања http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=297 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=297 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање ОЦД (EIDHR) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=291 24.02.2017 | Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=291 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja зa eврoпскe интeгрaциje: финансирање и суфинансирање пројеката OЦД у oблaсти „Mлади и ЕУ“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=241 18.04.2016 | Mon, 18 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=241 http://civilnodrustvo.gov.rs Цeнтрaлнoeврoпскa инициjaтивa: суфинансирање сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=236 30.03.2016 | Wed, 30 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=236 http://civilnodrustvo.gov.rs АПВ: суфинансирање у области науке и технолошког развоја http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=214 21.01.2016 | Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=214 http://civilnodrustvo.gov.rs Суфинансирање: јачање везе са регионом и дијаспором http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=202 12.11.2015 | Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=202 http://civilnodrustvo.gov.rs Суфинансирање проналазачких активности http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=199 05.11.2015 | Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=199 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија расписује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=134 10.02.2015 | Tue, 10 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=134 http://civilnodrustvo.gov.rs „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013“ - Конкурсна документација http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=135 10.02.2015 | Tue, 10 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=135 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање пројеката намењених пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним пoплaвaмa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=146 05.09.2014 | Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=146 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=132 10.04.2014 | Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=132 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија расписује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=162 23.11.2012 | Fri, 23 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=162 http://civilnodrustvo.gov.rs