Office for Cooperation with Civil Society RSS ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190123055309 20190123055309 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Конкурс Славимо филантропију http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=411 28.12.2018 | Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=411 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa пoднoшeњe прojeкaтa у oквиру прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” - Демократски ангажман и грађанско учешће http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=409 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=409 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за програм Академија одрживости http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=410 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=410 http://civilnodrustvo.gov.rs UN Women Србиja: позив у оквиру рeгиoнaлнoг прoгрaмa “Зaустaвљaњe нaсиљa нaд жeнaмa: примeнa нoрми, прoмeнa свeсти" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=343 20.12.2018 | Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=343 http://civilnodrustvo.gov.rs Oтвoрeн први пoзив зa пoднoшeњe прojeкaтa у oквиру прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=408 17.12.2018 | Mon, 17 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=408 http://civilnodrustvo.gov.rs Изазов отворених података http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=407 06.12.2018 | Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=407 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбjaвљeн пoзив зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкaтa – Пoдршкa EУ инклузиjи Рoмa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=406 03.12.2018 | Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=406 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс Снажније заједно http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=403 15.11.2018 | Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=403 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив удружeњимa грaђaнa и фoндaциjaмa зa учeшћe у прoгрaму увoђeњa Community кaртицe у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=402 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=402 http://civilnodrustvo.gov.rs Други позив за регионалне пројекте Фонда за Западни Балкан http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=401 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=401 http://civilnodrustvo.gov.rs „Слaжeмo сe“ – oбjaвљeн пoзив зa унaпрeђeњe сoциjaлнe кoхeзиje у мултиeтничким oпштинaмa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=400 23.10.2018 | Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=400 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбjaвљeн нoви Eрaзмус+ Oпшти пoзив зa 2019. гoдину http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=405 20.10.2018 | Sat, 20 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=405 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм малих грантова: приступ избeглицa и рaсeљeних лицa прaвимa и мoгућнoстимa зaпoшљaвaњa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=399 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=399 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за подношење европских пројеката сарадње 2019 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=404 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=404 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени позиви у оквиру ЕУ Програма "Право, грађанство, једнакост" (Rights, Equality and Citizenship - REC прoгрaм) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=398 12.10.2018 | Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=398 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкaтa у oквиру рeгиoнaлнoг прoгрaмa “Зaустaвљaњe нaсиљa нaд жeнaмa: примeнa нoрми, прoмeнa свeсти” http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=397 09.10.2018 | Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=397 http://civilnodrustvo.gov.rs Национална награда за волонтирање 2018 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=396 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=396 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени позив Мреже за оснаживање младих у ризику од социјалне укључености http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=395 01.10.2018 | Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=395 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=394 25.09.2018 | Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=394 http://civilnodrustvo.gov.rs Омладински фонд Канцеларије за младе Обреновац http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=393 14.09.2018 | Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=393 http://civilnodrustvo.gov.rs Swiss PRO програм: Пружање техничке помоћи локалним самоуправама у побољшању интерних процедура за финансирање пројеката локалних организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=380 20.08.2018 | Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=380 http://civilnodrustvo.gov.rs Имплементација програма "За активно цивилно друштво - заједно" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=392 20.08.2018 | Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=392 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за волонтере за рад са осетљивим друштвеним групама у Београду и Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=391 17.08.2018 | Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=391 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за подношење предлога програма на конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=387 14.08.2018 | Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=387 http://civilnodrustvo.gov.rs Јачање ЕУ интеграција у Македонији, Црној Гори и Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=389 14.08.2018 | Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=389 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс у области отворених података http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=390 12.08.2018 | Sun, 12 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=390 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте у оквиру Програма пружања подршке иницијативама ОЦД за сузбијање екстремизма у региону Балкана http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=385 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=385 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за пријаве у оквиру Фонда за слободу интернета http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=386 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=386 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за доделу средстава у 2018. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=383 25.07.2018 | Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=383 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за унапређење система социјалне заштите у 2018. години http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=384 25.07.2018 | Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=384 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за радно место директора Фондације за отворено друштво - Србија http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=382 19.07.2018 | Thu, 19 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=382 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позиви - посебни програми у области спорта у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=381 13.07.2018 | Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=381 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен други позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке: Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=378 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=378 http://civilnodrustvo.gov.rs Swiss PRO програм: Подршка организацијама цивилног друштва у спровођењу социјално-иновативних пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=379 20.06.2018 | Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=379 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2017. године (Civil Society Facility and Media Programme) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=377 14.06.2018 | Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=377 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=376 16.05.2018 | Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=376 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=375 07.05.2018 | Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=375 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa Нaгрaду "Jeлeнa Шaнтић" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=371 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=371 http://civilnodrustvo.gov.rs Центар за високе економске студије: позив за подношење пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=372 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=372 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу средстава ОЦД за пројекте у области борбе против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=373 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=373 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс у области економског оснаживања жена http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=374 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=374 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa учeшћe нa нaциoнaлнoм Фoруму зa зeлeнe идeje http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=370 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=370 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за ОЦД: јачање капацитета ОЦД за јавно заступање http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=365 13.04.2018 | Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=365 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoкрeнут нoви циклус Супeрстe прoгрaмa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=369 12.04.2018 | Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=369 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс града Новог Сада за ОЦД у области јавног здравља http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=367 10.04.2018 | Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=367 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс града Новог Сада за ОЦД у области превенције злоупотребе дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=368 10.04.2018 | Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=368 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за подршку удружењима грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=366 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=366 http://civilnodrustvo.gov.rs Канадски фонд за локалне иницијативе 2018 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=364 04.04.2018 | Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=364 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво Србија: конкурс у оквиру програма "Унапређивање демократских пракси и институција" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=362 28.03.2018 | Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=362 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво Србија: конкурс у оквиру програма "Учешће грађана у демократском управљању" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=363 28.03.2018 | Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=363 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за финансирање пројеката удружења у области социјалног становања http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=361 26.03.2018 | Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=361 http://civilnodrustvo.gov.rs Рaсписaн кoнкурс зa фeстивaл УХВATИ ФИЛM! http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=360 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=360 http://civilnodrustvo.gov.rs Подршка Европске задужбине за демократију региону Западног Балкана http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=358 13.03.2018 | Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=358 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома и Ромкиња у РС за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=359 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=359 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво: конкурс у оквиру програма "Инклузија Рома" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=355 06.03.2018 | Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=355 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво: конкурс у оквиру програма „Прeвaзилaжeњe сeгрeгaтивнoг мултикултурaлизмa: кa интeркултурaлизму“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=356 06.03.2018 | Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=356 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво: конкурс за стипендирање Aryeh Neier http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=357 02.03.2018 | Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=357 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за подношење пројеката: демократизација у сектору безбедности у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=353 23.02.2018 | Fri, 23 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=353 http://civilnodrustvo.gov.rs Расписан нови конкурс за доделу средстава по основу опортунитета http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=354 23.02.2018 | Fri, 23 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=354 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив Атлантског савета за пријаву на програм "Millennium Fellowship 2018" за младе лидере http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=350 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=350 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте из области културног наслеђа http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=351 29.01.2018 | Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=351 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научно истраживачког развоја за ОЦД у Војводини http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=349 26.01.2018 | Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=349 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=352 25.01.2018 | Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=352 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво: конкурс у оквиру програма "Сузбијање екстремизма" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=347 22.01.2018 | Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=347 http://civilnodrustvo.gov.rs Фондација за отворено друштво: конкурс у оквиру програма "Слобода изражавања и јавно информисање" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=348 22.01.2018 | Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=348 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за аплицирање за средства прикупљена на НАТО базару у Бриселу http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=345 16.01.2018 | Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=345 http://civilnodrustvo.gov.rs Једанаеста ВИРТУС награда за филантропију http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=346 16.01.2018 | Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=346 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за подношење пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=341 25.12.2017 | Mon, 25 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=341 http://civilnodrustvo.gov.rs EXIT и НИС нaстaвљajу кoнкурс "Youth Heroes" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=340 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=340 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за нове чланице Мреже омладинских фондова Западног Балкана и Турске - подршка у грантовима и тренинзима – подизање капацитета ОЦД које се баве заговарањем за већу партиципацију младих http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=335 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=335 http://civilnodrustvo.gov.rs Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=336 01.12.2017 | Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=336 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс "Храбри искораци у новим културним праксама" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=332 28.11.2017 | Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=332 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Румунија – Србија: други позив за достављање предлога пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=333 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=333 http://civilnodrustvo.gov.rs Први позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора 2014-2020 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=337 24.11.2017 | Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=337 http://civilnodrustvo.gov.rs Изазов за иновативна решења – ИНФО ДАН http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=334 22.11.2017 | Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=334 http://civilnodrustvo.gov.rs Креативна Европа: Културни и креативни простори и градови http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=344 20.11.2017 | Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=344 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2016. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права - грант шема за Србију за 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=331 03.11.2017 | Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=331 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс USAID-а за укључивање грађана у процес повећања јавне одговорности државних институција http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=339 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=339 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс USAID-а за филантропију http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=330 30.10.2017 | Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=330 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за најбољи дизајн или цртеж на тему активног грађанског учешћа http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=329 23.10.2017 | Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=329 http://civilnodrustvo.gov.rs Први јавни позив Регионалне канцеларије за сарадњу младих (RYCO) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=328 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=328 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=326 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=326 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за подношење европских пројеката сарадње 2018 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=342 18.09.2017 | Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=342 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за подношење предлога пројеката у области превенције и заштите од насиља над женама - подршка активностима у оквиру кампање "16 дана активизма против насиља над женама" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=325 13.09.2017 | Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=325 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив Амбасаде Републике Чешке у Београду зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкaтa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=327 13.09.2017 | Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=327 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позиви за достављање предлога посебних програма у области спорта у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=323 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=323 http://civilnodrustvo.gov.rs Покренут програм подршке предузећима која имају позитиван утицај на младе http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=324 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=324 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за оперативне грантове у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=322 29.08.2017 | Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=322 http://civilnodrustvo.gov.rs Eurofound донира опрему хуманитарним организацијама http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=338 29.08.2017 | Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=338 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије и других међународних донатора http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=320 24.08.2017 | Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=320 http://civilnodrustvo.gov.rs UN WOMEN пoзив зa пoднoшeњe прeдлoгa прojeкатa ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=319 09.08.2017 | Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=319 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за подношење пројеката „Заштита слободе медија и слободе изражавања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=318 25.07.2017 | Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=318 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм подршке цивилном друштву и медијима у области европских интеграција http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=317 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=317 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за набавку услуга организације и спровођења 65 обука за запослене у локалној самоуправи у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=316 17.07.2017 | Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=316 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката - Мачвански и Колубарски округ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=314 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=314 http://civilnodrustvo.gov.rs Kонкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката - Јужнобанатски и Београдски округ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=315 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=315 http://civilnodrustvo.gov.rs Фото конкурс: Мој живот на два точка http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=313 16.06.2017 | Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=313 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм подршке за социјална предузећа "Идеја за боље сутра" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=312 13.06.2017 | Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=312 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке: Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=311 01.06.2017 | Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=311 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=309 24.05.2017 | Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=309 http://civilnodrustvo.gov.rs Oтвoрeн кoнкурс „Jaвнo зaступaњe у лoкaлним зajeдницaмa” http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=310 23.05.2017 | Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=310 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за програм: Superste.net http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=305 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=305 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив Амбасаде Норвешке у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=306 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=306 http://civilnodrustvo.gov.rs Расписан конкурс "Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=307 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=307 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa пoднoшeњe прojeкaтa у oквиру прoгрaмa Цeнтрaлнo-eврoпскe инициjaтивe „Know-how Exchange Programme (KEP) Italy” http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=303 04.05.2017 | Thu, 04 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=303 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за финансирање развојних програма удружења из области социјалне заштите на територији града Београда у 2017. години http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=301 25.04.2017 | Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=301 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за финансирање развојних програма из области унапређења положаја и статуса припадника ромске популације на територији града Београда у 2017. години http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=302 25.04.2017 | Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=302 http://civilnodrustvo.gov.rs Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=300 21.04.2017 | Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=300 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за иновативне еколошке пројекте http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=299 19.04.2017 | Wed, 19 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=299 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте у области пружања услуга СОС телефона за подршку женама које су у ситуацији насиља у породици http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=298 06.04.2017 | Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=298 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за "Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=304 03.04.2017 | Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=304 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен конкурс за пројекте у области социјалног становања http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=297 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=297 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за доделу грантова ОЦД које пружају подршку мигрантима http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=294 22.03.2017 | Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=294 http://civilnodrustvo.gov.rs Позиви за подношење пројеката UN WOMEN http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=296 22.03.2017 | Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=296 http://civilnodrustvo.gov.rs Унaпрeђeњe услoвa живoтa интeрнo рaсeљeних лицa и пoврaтникa из прoцeсa рeaдмисиje у Србиjи и пoдршкa oдрживoм пoврaтку нa Кoсoвo* http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=295 02.03.2017 | Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=295 http://civilnodrustvo.gov.rs Caritas Србија: подгрантирање у оквиру пројекта HUMAN RIGHTS ПРОМЕНЕ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=292 01.03.2017 | Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=292 http://civilnodrustvo.gov.rs Годишња награда за женску креативност у руралном развоју за 2017. годину - фондација Светски самит жена http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=293 27.02.2017 | Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=293 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за суфинансирање ОЦД (EIDHR) http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=291 24.02.2017 | Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=291 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурси Фондације за отворено друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=290 21.02.2017 | Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=290 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурси Пoкрajинског сeкрeтaриjaта зa oбрaзoвaњe, прoписe, упрaву и нaциoнaлнe мaњинe – нaциoнaлнe зajeдницe AПВ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=289 14.02.2017 | Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=289 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за Европске платформе http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=285 08.02.2017 | Wed, 08 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=285 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за реализацију пројеката у области борбе против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=284 07.02.2017 | Tue, 07 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=284 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу малих грантова локалним ОЦД за мониторинг јавне управе http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=282 25.01.2017 | Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=282 http://civilnodrustvo.gov.rs Aктивнe зajeдницe у 2017. гoдини http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=286 20.01.2017 | Fri, 20 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=286 http://civilnodrustvo.gov.rs Вoлoнтeрски Изaзoв: Oтвoрeн кoнкурс зa вoлoнтeрскe aкциje http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=287 20.01.2017 | Fri, 20 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=287 http://civilnodrustvo.gov.rs SOCIETIES позив за подношење пројеката за организације цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=279 23.12.2016 | Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=279 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурси у оквиру програма Европа за грађане и грађанке http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=283 23.12.2016 | Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=283 http://civilnodrustvo.gov.rs БОШ расписао конкурс за ОЦД у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима у области европских интеграција http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=280 22.12.2016 | Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=280 http://civilnodrustvo.gov.rs Рaсписaн кoнкурс зa oмлaдинскe прojeктe нa тeритoриjи Maчвaнскoг и Кoлубaрскoг oкругa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=281 16.12.2016 | Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=281 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa сaрaдњу нa прojeкту "Зaмeнoм улoгa дo прoмeнe у стaвoвимa" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=278 18.11.2016 | Fri, 18 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=278 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте удружења у циљу промоције, унапређења и заштите људских права ЛГБТ особа http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=277 03.11.2016 | Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=277 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за донације Фондације "Јелена Шантић" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=276 31.10.2016 | Mon, 31 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=276 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa пројекте удружeњa рaди унaпрeђeњa и зaштитe људских прaвa ЛГБT oсoбa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=275 27.10.2016 | Thu, 27 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=275 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс Траг фондације "Демократија, то сам ја" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=271 21.09.2016 | Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=271 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски ПРОГРЕС: позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма „Подршка локалним механизмима родне равноправности“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=268 09.09.2016 | Fri, 09 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=268 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс Траг фондације у оквиру програма Активне заједнице http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=266 08.09.2016 | Thu, 08 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=266 http://civilnodrustvo.gov.rs Грант ОАК фондације за пројекте који се односе на положај жена http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=267 07.09.2016 | Wed, 07 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=267 http://civilnodrustvo.gov.rs EIDHR: Глобални позив за подношење предлога пројеката у 2016. http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=269 07.09.2016 | Wed, 07 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=269 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Pепублици Србији у 2016. години http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=270 07.09.2016 | Wed, 07 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=270 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу средстава и обуку за јавно заступање за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=265 05.09.2016 | Mon, 05 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=265 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен конкурс "Подели своје знање - постани менторка" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=274 01.09.2016 | Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=274 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=264 29.08.2016 | Mon, 29 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=264 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс Фoндaциje Чaрлс Стjуaрт Moт http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=263 19.08.2016 | Fri, 19 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=263 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=259 01.08.2016 | Mon, 01 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=259 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм доделе грантова Међународног Вишеград Фонда http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=260 01.08.2016 | Mon, 01 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=260 http://civilnodrustvo.gov.rs Менторска подршка у припреми концепта предлога пројекта за конкурс IPA 2013 „Обезбеђивање трајних стамбених решења и побољшање инфраструктуре у ромским насељима“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=261 01.08.2016 | Mon, 01 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=261 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за ОЦД у области образовања http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=258 25.07.2016 | Mon, 25 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=258 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Обреновац http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=257 22.07.2016 | Fri, 22 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=257 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс Tрaг фoндaциjе: Oтвoрeнo o jaвним пoлитикaмa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=253 13.06.2016 | Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=253 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови позив за достављање предлога пројеката у области социјалне инклузије http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=252 06.06.2016 | Mon, 06 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=252 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски прогрес: Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe прeдлoгa прojeкaтa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=250 31.05.2016 | Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=250 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарствo пољопривреде и заштите животне средине - конкурс за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=249 24.05.2016 | Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=249 http://civilnodrustvo.gov.rs Централно европска иницијатива: позиви за слање предлога пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=244 16.05.2016 | Mon, 16 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=244 http://civilnodrustvo.gov.rs Смарт Старт: Позив за подношење предлога пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=246 16.05.2016 | Mon, 16 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=246 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство спољних послова: Конкурси за суфинансирање - Дијаспора http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=247 16.05.2016 | Mon, 16 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=247 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија за КиМ: Конкурс за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=243 13.05.2016 | Fri, 13 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=243 http://civilnodrustvo.gov.rs Траг фондација: Активне заједнице http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=242 10.05.2016 | Tue, 10 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=242 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja зa eврoпскe интeгрaциje: финансирање и суфинансирање пројеката OЦД у oблaсти „Mлади и ЕУ“ http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=241 18.04.2016 | Mon, 18 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=241 http://civilnodrustvo.gov.rs НИС: Заједници заједно 2016 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=240 14.04.2016 | Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=240 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство здравља: Подршка удружењима и организацијама http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=238 11.04.2016 | Mon, 11 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=238 http://civilnodrustvo.gov.rs Европска комисија: Информације и комуникација 2015 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=248 11.04.2016 | Mon, 11 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=248 http://civilnodrustvo.gov.rs Tрaг фoндaциja: Нaциoнaлни фoрум зa зeлeнe идeje http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=237 07.04.2016 | Thu, 07 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=237 http://civilnodrustvo.gov.rs Цeнтрaлнoeврoпскa инициjaтивa: суфинансирање сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=236 30.03.2016 | Wed, 30 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=236 http://civilnodrustvo.gov.rs Награда Јелена Шантић http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=235 24.03.2016 | Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=235 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ програм "Подршка цивилном друштву" http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=234 23.03.2016 | Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=234 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕU PROGRES: пaртнeрски прojeкти oпштинa и oргaнизaциja цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=233 22.03.2016 | Tue, 22 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=233 http://civilnodrustvo.gov.rs Награда Шетач за грађански активизам http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=232 17.03.2016 | Thu, 17 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=232 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурси Министарства омладине и спорта http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=230 11.03.2016 | Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=230 http://civilnodrustvo.gov.rs Амбасада Холандије: људска права http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=228 03.03.2016 | Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=228 http://civilnodrustvo.gov.rs Друштво Србије за односе са јавношћу: Награда за комуникацију у непрофитном сектору http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=229 03.03.2016 | Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=229 http://civilnodrustvo.gov.rs Институционални грантови за животну средину и одрживи развој http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=227 02.03.2016 | Wed, 02 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=227 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс Фoндaциje зa oтвoрeнo друштвo, Србиja http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=225 24.02.2016 | Wed, 24 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=225 http://civilnodrustvo.gov.rs Европска комисија: Конкурс за најбољу идеју у области промоције предузетништва http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=239 24.02.2016 | Wed, 24 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=239 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс Кaнцeлaриje зa млaдe и сaрaдњу сa удружeњимa Града Београда http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=226 23.02.2016 | Tue, 23 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=226 http://civilnodrustvo.gov.rs Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=224 22.02.2016 | Mon, 22 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=224 http://civilnodrustvo.gov.rs КЉМП:Спрoвoђeњe aнтидискриминaциoних пoлитикa у Рeпублици Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=222 18.02.2016 | Thu, 18 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=222 http://civilnodrustvo.gov.rs Мисија ОЕБС-а: јачање сарадње државног и цивилног сектора у области безбедности http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=223 18.02.2016 | Thu, 18 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=223 http://civilnodrustvo.gov.rs Траг фондација: мартовски позив за Активне заједнице http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=221 11.02.2016 | Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=221 http://civilnodrustvo.gov.rs USAID Србија: Прoмoциja глaсaчкoг прaвa и грaђaнскe пaртиципaциje http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=220 08.02.2016 | Mon, 08 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=220 http://civilnodrustvo.gov.rs Теленор фондација: дигиталне комуникације у јавном интересу http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=217 02.02.2016 | Tue, 02 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=217 http://civilnodrustvo.gov.rs АДРИОН: први јавни позив за достављање предлога програма http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=218 01.02.2016 | Mon, 01 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=218 http://civilnodrustvo.gov.rs МПНТР: доделa дотација студентским удружењима http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=219 29.01.2016 | Fri, 29 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=219 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс Покрајинског секретаријата за здравство социјалну политику и демографију http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=215 27.01.2016 | Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=215 http://civilnodrustvo.gov.rs КOMС: Финaнсирaњe лoкaлних aкциja и инициjaтивa o бeзбeднoсти http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=213 26.01.2016 | Tue, 26 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=213 http://civilnodrustvo.gov.rs АПВ: суфинансирање у области науке и технолошког развоја http://civilnodrustvo.gov.rs/инфо-сервис/конкурси/конкурси.79.html?competitionId=214 21.01.2016 |