Office for Cooperation with Civil Society RSS Open Calls http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190524072809 20190524072809 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Позив на радионице за самозапошљавање за Ромкиње http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=603 16.05.2019 | Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=603 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=602 13.05.2019 | Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=602 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона политичким странкама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=601 08.05.2019 | Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=601 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (7.5.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=599 07.05.2019 | Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=599 http://civilnodrustvo.gov.rs Speed Date прeдстaвникa oмлaдинских oргaнизaциja и oргaнизaциja зa млaдe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=600 07.05.2019 | Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=600 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађане на Форуму Креативна Европа: Релације, моћ културне сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=598 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=598 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Стратегији социјалне заштите 2019-2025. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 http://civilnodrustvo.gov.rs Ресурс кафе у Суботици http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=593 16.04.2019 | Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=593 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови изазови отворених података (пријаве до 7. маја 2019. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=596 16.04.2019 | Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=596 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за награду "Дуга" за 2018/19. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=595 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=595 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање прилога за потребе израде Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=592 08.04.2019 | Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=592 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку "Како препознати злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се заштитити" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=591 03.04.2019 | Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=591 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на први Ресурс кафе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=589 20.03.2019 | Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=589 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за попуњавање Упитника за процену рањивости непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=590 19.03.2019 | Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=590 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД на трећи састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 13.03.2019 | Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Једанаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=586 06.03.2019 | Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=586 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију: Партнерство за отворену управу – отвореност у служби поверења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=587 06.03.2019 | Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=587 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени позив за учешће на радионици за социјалне иновације за избеглице http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=585 05.03.2019 | Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=585 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=583 03.03.2019 | Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=583 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на промоцију новог рекреативног спорта - ФРИЗБИ ГОЛФА http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=584 02.03.2019 | Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=584 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о НАП за спровођење Националне стратегије за родну равноправност 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ у оквиру ЕУ програма “Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=580 26.02.2019 | Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=580 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (22.2.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=582 22.02.2019 | Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=582 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Радном тексту Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=579 20.02.2019 | Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=579 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на округлим столовима у оквиру јавне расправе о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=577 14.02.2019 | Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=577 http://civilnodrustvo.gov.rs Нова фаза Ресурс центра Грађанских иницијатива http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=575 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=575 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о спречавању корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=578 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=578 http://civilnodrustvo.gov.rs Информативне сесије о позиву за подношење предлога пројеката организација цивилног друштва и канцеларија за младе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=576 07.02.2019 | Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=576 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Бујановцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=574 05.02.2019 | Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=574 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију поводом Европског дана жртава http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=572 31.01.2019 | Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=572 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (5.2.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=573 31.01.2019 | Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=573 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације: Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (21.1.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=570 21.01.2019 | Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=570 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив локалним самоуправама за израду локалног акционог плана Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=569 16.01.2019 | Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=569 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће ОЦД на "едитатону" поводом Међународног дана жена 8.3.2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=568 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=568 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (24.12.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 http://civilnodrustvo.gov.rs GREVIO: Јавни позив независним експертима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=565 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=565 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Спречавање ширења насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=563 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=563 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на I нaциoнaлни fundraising кoнгрeс "OPENS FundCon" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=560 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=560 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на међународну научну конференцију ФИНИЗ 2018 "Улога финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=559 27.11.2018 | Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=559 http://civilnodrustvo.gov.rs НАЈАВА: Финалне консултације поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на округлом столу: "Транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски пројекти - од идеје до реализације (Европа за грађане и грађанке и Креативна Европа у Ужицу) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о агенцијском запошљавању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=552 30.10.2018 | Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=552 http://civilnodrustvo.gov.rs SERBIAN VISIONS 2018: позив за учешће http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=553 30.10.2018 | Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=553 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање коментара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП Партнерства за отворену управу за 2016-2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу "Представљање националне Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма представницима ОЦД" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=549 19.10.2018 | Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=549 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 15.10.2018 | Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 05.10.2018 | Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на националном слушању Дунавске стратегије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 03.10.2018 | Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци у оквиру припреме АП ПОУ 2018 - 2020. године у Нишу и Шапцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на манифестацију поводом Међународне недеље глувих и Међународног дана знаковних језика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=544 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=544 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за експерте у области административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=541 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=541 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за Belgrade Crowdfunding Convention http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=542 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=542 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за исказивање заинтересованости за ангажовање стручњака/експерта за потребе спровођења пакета подршке локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=543 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=543 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука за Припрему и управљање пројектима према ЕУ процедурама - Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 19.09.2018 | Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД: конференција о Програму ЕУ "Права, једнакост и држављанство" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=539 18.09.2018 | Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=539 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Девети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=538 05.09.2018 | Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=538 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо сесија о Конкурсу у области отворених података http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=537 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=537 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 28.08.2018 | Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa члaнoвe нaциoнaлнoг кoнсултaнтскoг тимa прojeктa “Буџeтскo зaгoвaрaњe и нaдзoр у jугoистoчнoj Eврoпи” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=536 23.08.2018 | Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=536 http://civilnodrustvo.gov.rs Други позив: Обука о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 22.08.2018 | Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за пријем нових чланова НКСС http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=532 06.08.2018 | Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=532 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=533 03.08.2018 | Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=533 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (1.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 01.08.2018 | Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за тренере који ће спроводити обуке за професионалце из система алтернативне бриге о правима деце http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=531 27.07.2018 | Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=531 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити (до 5. августа 2018. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=529 20.07.2018 | Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=529 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту стратегије супротстављања ирегуларним миграцијама за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=526 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=526 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица за тренере/ице у области спровођења ситуационог тестирања дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=527 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=527 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 05.07.2018 | Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за потребе извештавања Републике Србији о примени Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за прeдлaгaњe кaндидaтa из реда организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=523 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=523 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о учешћу јавности у поступку креирања прописа и јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на Сајам радова "Рукотворине живота" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=519 12.06.2018 | Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=519 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Осми извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=516 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=516 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 05.06.2018 | Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у Crowdfunding Aкaдeмиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=515 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=515 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство јавне управе Црне горе: позив за евалуаторе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=514 10.05.2018 | Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=514 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на CodeGovernment Hackathon http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=511 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=511 http://civilnodrustvo.gov.rs RYCO: Отворен позив за тренинг представника ОЦД и средњих школа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=513 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=513 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скуповима: "Злоупотреба организација цивилног друштва у сврху финансирања тероризма - ризици и изазови" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=508 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=508 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацртима Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 http://civilnodrustvo.gov.rs WeBER Упитник за организације цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=506 24.04.2018 | Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=506 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ОЦД које се баве заштитом животне средине http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=504 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=504 http://civilnodrustvo.gov.rs Истрaживaњe кoлeктивних идeнтитeтa и стaвoвa у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=505 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=505 http://civilnodrustvo.gov.rs Вoлoнтирaj нa Ухвaти филм фeстивaлу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=503 17.04.2018 | Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=503 http://civilnodrustvo.gov.rs Други састанак дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=507 17.04.2018 | Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=507 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на другу мeђунaрoдну кoнфeрeнциjу eSecurity 2018 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=501 10.04.2018 | Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=501 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на ЕНТЕР конференцију - 25-26. априла 2018. године у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=499 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=499 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Закону о националним саветима националних мањина - округли сто у Београду 16.4.2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa дoдeлу нaгрaдe “Дугa” зa 2017/18. гoдину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=502 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=502 http://civilnodrustvo.gov.rs Online консултације: позив за достављање анализа и предлога јавних политика за Форум цивилног друштва у оквиру Берлинског процеса http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=498 04.04.2018 | Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=498 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за ОЦД: консултативни састанак поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=496 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=496 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о лобирању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 23.03.2018 | Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: измене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 22.03.2018 | Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 http://civilnodrustvo.gov.rs Трeнинг за ОЦД из oблaсти укључивaњa грaђaнa у прoцeс дeфинисaњa и прaћeњa jaвнoг интeрeсa у jaвнoм инфoрмисaњу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 http://civilnodrustvo.gov.rs Постани BELhospice волонтер! http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=488 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=488 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о климатским променама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 http://civilnodrustvo.gov.rs Tрeнинг “Бoрбa прoтив хoмoфoбиje и вршњaчкoг злoстaвљaњa мeђу млaдимa” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=491 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=491 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=486 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=486 http://civilnodrustvo.gov.rs Групa „Хajдe дa“ пoдржaвa aутeнтични aктивизaм http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=485 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=485 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерста (26.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 20.02.2018 | Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултативни састанак о измeнама прoписa из oблaсти кoрпoрaтивнoг рaчунoвoдствa и зaкoнскe рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене номинације за Међународну дечију награду за мир http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=487 15.02.2018 | Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=487 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за имплементационе партнере: Развој online платформе и курикулума за тренинг намењен браниоцима људских права http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=481 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=481 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање кандидатура за чланове Експертског савета за законодавство о НВО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=483 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=483 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (6.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 06.02.2018 | Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у области миграција и политике азила http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=478 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=478 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација првог позива у 2018. години у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=473 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=473 http://civilnodrustvo.gov.rs Студентска унија Србије: позив на јавне дискусије о Нацрту закона о студентском организовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (јануар 2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљaњe кoнкурсa Eврoпскe униje у oблaсти културнoг нaслeђa и крeaтивних индустриja http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=471 18.01.2018 | Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=471 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 05.01.2018 | Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на радионицу „Израда Индекса добре управе на локалном нивоу“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=467 03.01.2018 | Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=467 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=466 22.12.2017 | Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=466 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 14.12.2017 | Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=462 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=462 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=460 05.12.2017 | Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=460 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 28.11.2017 |