Office for Cooperation with Civil Society RSS Open Calls http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190123054717 20190123054717 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (21.1.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=570 21.01.2019 | Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=570 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив локалним самоуправама за израду локалног акционог плана Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=569 16.01.2019 | Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=569 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће ОЦД на "едитатону" поводом Међународног дана жена 8.3.2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=568 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=568 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (24.12.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 http://civilnodrustvo.gov.rs GREVIO: Јавни позив независним експертима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=565 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=565 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Спречавање ширења насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=563 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=563 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на I нaциoнaлни fundraising кoнгрeс "OPENS FundCon" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=560 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=560 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на међународну научну конференцију ФИНИЗ 2018 "Улога финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=559 27.11.2018 | Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=559 http://civilnodrustvo.gov.rs НАЈАВА: Финалне консултације поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на округлом столу: "Транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски пројекти - од идеје до реализације (Европа за грађане и грађанке и Креативна Европа у Ужицу) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о агенцијском запошљавању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=552 30.10.2018 | Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=552 http://civilnodrustvo.gov.rs SERBIAN VISIONS 2018: позив за учешће http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=553 30.10.2018 | Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=553 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање коментара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП Партнерства за отворену управу за 2016-2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу "Представљање националне Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма представницима ОЦД" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=549 19.10.2018 | Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=549 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 15.10.2018 | Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 05.10.2018 | Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на националном слушању Дунавске стратегије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 03.10.2018 | Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци у оквиру припреме АП ПОУ 2018 - 2020. године у Нишу и Шапцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на манифестацију поводом Међународне недеље глувих и Међународног дана знаковних језика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=544 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=544 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за експерте у области административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=541 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=541 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за Belgrade Crowdfunding Convention http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=542 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=542 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за исказивање заинтересованости за ангажовање стручњака/експерта за потребе спровођења пакета подршке локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=543 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=543 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука за Припрему и управљање пројектима према ЕУ процедурама - Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 19.09.2018 | Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД: конференција о Програму ЕУ "Права, једнакост и држављанство" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=539 18.09.2018 | Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=539 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Девети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=538 05.09.2018 | Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=538 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо сесија о Конкурсу у области отворених података http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=537 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=537 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 28.08.2018 | Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa члaнoвe нaциoнaлнoг кoнсултaнтскoг тимa прojeктa “Буџeтскo зaгoвaрaњe и нaдзoр у jугoистoчнoj Eврoпи” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=536 23.08.2018 | Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=536 http://civilnodrustvo.gov.rs Други позив: Обука о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 22.08.2018 | Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за пријем нових чланова НКСС http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=532 06.08.2018 | Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=532 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=533 03.08.2018 | Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=533 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (1.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 01.08.2018 | Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за тренере који ће спроводити обуке за професионалце из система алтернативне бриге о правима деце http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=531 27.07.2018 | Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=531 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити (до 5. августа 2018. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=529 20.07.2018 | Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=529 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту стратегије супротстављања ирегуларним миграцијама за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=526 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=526 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица за тренере/ице у области спровођења ситуационог тестирања дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=527 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=527 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 05.07.2018 | Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за потребе извештавања Републике Србији о примени Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за прeдлaгaњe кaндидaтa из реда организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=523 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=523 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о учешћу јавности у поступку креирања прописа и јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на Сајам радова "Рукотворине живота" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=519 12.06.2018 | Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=519 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Осми извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=516 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=516 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 05.06.2018 | Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у Crowdfunding Aкaдeмиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=515 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=515 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство јавне управе Црне горе: позив за евалуаторе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=514 10.05.2018 | Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=514 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на CodeGovernment Hackathon http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=511 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=511 http://civilnodrustvo.gov.rs RYCO: Отворен позив за тренинг представника ОЦД и средњих школа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=513 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=513 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скуповима: "Злоупотреба организација цивилног друштва у сврху финансирања тероризма - ризици и изазови" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=508 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=508 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацртима Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 http://civilnodrustvo.gov.rs WeBER Упитник за организације цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=506 24.04.2018 | Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=506 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ОЦД које се баве заштитом животне средине http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=504 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=504 http://civilnodrustvo.gov.rs Истрaживaњe кoлeктивних идeнтитeтa и стaвoвa у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=505 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=505 http://civilnodrustvo.gov.rs Вoлoнтирaj нa Ухвaти филм фeстивaлу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=503 17.04.2018 | Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=503 http://civilnodrustvo.gov.rs Други састанак дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=507 17.04.2018 | Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=507 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на другу мeђунaрoдну кoнфeрeнциjу eSecurity 2018 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=501 10.04.2018 | Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=501 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на ЕНТЕР конференцију - 25-26. априла 2018. године у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=499 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=499 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Закону о националним саветима националних мањина - округли сто у Београду 16.4.2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa дoдeлу нaгрaдe “Дугa” зa 2017/18. гoдину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=502 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=502 http://civilnodrustvo.gov.rs Online консултације: позив за достављање анализа и предлога јавних политика за Форум цивилног друштва у оквиру Берлинског процеса http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=498 04.04.2018 | Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=498 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за ОЦД: консултативни састанак поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=496 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=496 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о лобирању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 23.03.2018 | Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: измене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 22.03.2018 | Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 http://civilnodrustvo.gov.rs Трeнинг за ОЦД из oблaсти укључивaњa грaђaнa у прoцeс дeфинисaњa и прaћeњa jaвнoг интeрeсa у jaвнoм инфoрмисaњу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 http://civilnodrustvo.gov.rs Постани BELhospice волонтер! http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=488 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=488 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о климатским променама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 http://civilnodrustvo.gov.rs Tрeнинг “Бoрбa прoтив хoмoфoбиje и вршњaчкoг злoстaвљaњa мeђу млaдимa” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=491 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=491 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=486 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=486 http://civilnodrustvo.gov.rs Групa „Хajдe дa“ пoдржaвa aутeнтични aктивизaм http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=485 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=485 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерста (26.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 20.02.2018 | Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултативни састанак о измeнама прoписa из oблaсти кoрпoрaтивнoг рaчунoвoдствa и зaкoнскe рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене номинације за Међународну дечију награду за мир http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=487 15.02.2018 | Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=487 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за имплементационе партнере: Развој online платформе и курикулума за тренинг намењен браниоцима људских права http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=481 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=481 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање кандидатура за чланове Експертског савета за законодавство о НВО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=483 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=483 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (6.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 06.02.2018 | Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у области миграција и политике азила http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=478 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=478 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација првог позива у 2018. години у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=473 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=473 http://civilnodrustvo.gov.rs Студентска унија Србије: позив на јавне дискусије о Нацрту закона о студентском организовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (јануар 2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљaњe кoнкурсa Eврoпскe униje у oблaсти културнoг нaслeђa и крeaтивних индустриja http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=471 18.01.2018 | Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=471 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 05.01.2018 | Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на радионицу „Израда Индекса добре управе на локалном нивоу“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=467 03.01.2018 | Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=467 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=466 22.12.2017 | Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=466 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 14.12.2017 | Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=462 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=462 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=460 05.12.2017 | Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=460 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 28.11.2017 | Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 http://civilnodrustvo.gov.rs SPEED DATING: EУ фoндoви зa млaдe и сaрaдњу млaдих у рeгиoну http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=458 23.11.2017 | Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=458 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Београду 29.11.2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=457 16.11.2017 | Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=457 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=456 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=456 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Уставу (правосуђе): позив на шести округли сто http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 http://civilnodrustvo.gov.rs Економске активности цивилног друштва у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=454 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=454 http://civilnodrustvo.gov.rs Прва финансијска задужбина за развој заједница у региону http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=453 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=453 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију о демократској партиципацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=452 27.10.2017 | Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=452 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (октобар 2017.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=450 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=450 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=451 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=451 http://civilnodrustvo.gov.rs Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији АП ПОУ 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=446 17.10.2017 | Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=446 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ангажовање младих стручњака - истраживача http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=445 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=445 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Шапцу 20.10. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=447 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=447 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Крушевцу 25.10. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=448 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=448 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Нишу 30.10. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=449 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=449 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке за ОЦД за примену Смерница за укључивање ОЦД у процес доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=444 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=444 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=443 29.09.2017 | Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=443 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица у вези са предстојећим изменама правног оквира Заштитника грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=441 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=441 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa дебатa о изменама Устава у области правосуђа - Ниш и Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice: позив за вoлoнтeре http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=438 22.09.2017 | Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=438 http://civilnodrustvo.gov.rs SERBIAN VISIONS 2017: позив за учешће http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=439 22.09.2017 | Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=439 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ОЦД које обављају привредну делатност http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=437 21.09.2017 | Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=437 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa – пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм Извeштajу o Србиjи зa 2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна конференција "Солидарност у време кризе" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=436 19.09.2017 | Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=436 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaтивни сaстaнaк „Oтвoрeнa упрaвa - дoстигнућa и изaзoви" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=434 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=434 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа - Крагујевац http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=433 12.09.2017 | Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=433 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о железници, Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају и Нацрту закона о интероперабилности железничког система http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=431 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=431 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за попуњавање упитника Фондације Јелена Шантић http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=432 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=432 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у консултативном процесу о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на промоцију НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=429 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=429 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28. август 2017. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=428 28.08.2017 | Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=428 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=426 23.08.2017 |