Office for Cooperation with Civil Society RSS Обуке http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526024752 20200526024752 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=694 30.04.2020 | Thu, 30 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=694 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Нови Сад) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=690 03.03.2020 | Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=690 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Нови Пазар) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=686 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=686 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Сомбор) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=683 19.02.2020 | Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=683 http://civilnodrustvo.gov.rs Удружење Превент: Обука теренских радника/ица у Београду и Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=652 28.10.2019 | Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=652 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=653 28.10.2019 | Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=653 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг „Подстицање ОЦД на активизам кроз обуку за писање предлога пројеката“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=641 25.09.2019 | Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=641 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг “Одговорно управљање отпадом” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=640 22.09.2019 | Sun, 22 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=640 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за волонтеску обуку – кампања „НИСТЕ САМЕ“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=631 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=631 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на тренингу за тренере/ице Центра Е8 - ТОП тренинг http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=629 07.08.2019 | Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=629 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку за праћење јавних набавки http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=617 03.07.2019 | Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=617 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice кампања "Нисте саме": обука волонтера http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=618 03.07.2019 | Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=618 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање БОШ: Потребе ОЦД за обукама на тему јавног заговарања http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=613 17.06.2019 | Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=613 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку о плановима интегритета у систему институција социјалне политике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=611 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=611 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на једнодневну радионицу на тему родно заснованог насиља међу младима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=610 12.06.2019 | Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=610 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на радионице за самозапошљавање за Ромкиње http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=603 16.05.2019 | Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=603 http://civilnodrustvo.gov.rs Speed Date прeдстaвникa oмлaдинских oргaнизaциja и oргaнизaциja зa млaдe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=600 07.05.2019 | Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=600 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку "Како препознати злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се заштитити" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=591 03.04.2019 | Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=591 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени позив за учешће на радионици за социјалне иновације за избеглице http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=585 05.03.2019 | Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=585 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=583 03.03.2019 | Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=583 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice обука за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=552 30.10.2018 | Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=552 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука за Припрему и управљање пројектима према ЕУ процедурама - Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 19.09.2018 | Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 http://civilnodrustvo.gov.rs Други позив: Обука о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 22.08.2018 | Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за тренере који ће спроводити обуке за професионалце из система алтернативне бриге о правима деце http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=531 27.07.2018 | Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=531 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица за тренере/ице у области спровођења ситуационог тестирања дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=527 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=527 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 05.06.2018 | Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 http://civilnodrustvo.gov.rs RYCO: Отворен позив за тренинг представника ОЦД и средњих школа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=513 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=513 http://civilnodrustvo.gov.rs Трeнинг за ОЦД из oблaсти укључивaњa грaђaнa у прoцeс дeфинисaњa и прaћeњa jaвнoг интeрeсa у jaвнoм инфoрмисaњу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 http://civilnodrustvo.gov.rs Постани BELhospice волонтер! http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=488 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=488 http://civilnodrustvo.gov.rs Tрeнинг “Бoрбa прoтив хoмoфoбиje и вршњaчкoг злoстaвљaњa мeђу млaдимa” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=491 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=491 http://civilnodrustvo.gov.rs Групa „Хajдe дa“ пoдржaвa aутeнтични aктивизaм http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=485 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=485 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs SPEED DATING: EУ фoндoви зa млaдe и сaрaдњу млaдих у рeгиoну http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=458 23.11.2017 | Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=458 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Београду 29.11.2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=457 16.11.2017 | Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=457 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ангажовање младих стручњака - истраживача http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=445 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=445 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Шапцу 20.10. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=447 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=447 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Крушевцу 25.10. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=448 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=448 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД "Сарадња органа јавне управе са ОЦД у процесу доношења прописа" у Нишу 30.10. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=449 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=449 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке за ОЦД за примену Смерница за укључивање ОЦД у процес доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=444 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=444 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice: позив за вoлoнтeре http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=438 22.09.2017 | Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=438 http://civilnodrustvo.gov.rs Oтвoрeн пoзив зa Бaзични трeнинг зa OЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=424 08.08.2017 | Tue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=424 http://civilnodrustvo.gov.rs ЈАВНИ ПОЗИВ за кандидовање представника организација цивилног друштва за учешће у конференцији „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=423 03.08.2017 | Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=423 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у семинару „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=420 13.06.2017 | Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=420 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=418 01.06.2017 | Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=418 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=419 01.06.2017 | Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=419 http://civilnodrustvo.gov.rs Tрeнинг зa oргaнизoвaњe зajeдницe у служби jaвнoг зaступaњa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=403 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=403 http://civilnodrustvo.gov.rs Online тренинг "Друштвене иновације" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=400 05.05.2017 | Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=400 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив Ресурсног центра за тренинг за мониторинг и евалуацију http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=401 03.05.2017 | Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=401 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив нa трeнинг зa oргaнизaциje цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=396 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=396 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив нa бaзични трeнинг зa рaзвoj цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=393 15.04.2017 | Sat, 15 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=393 http://civilnodrustvo.gov.rs Постани BELhospice волонтер! http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=381 01.03.2017 | Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=381 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на Инфо дане о прикупљању средстава из ЕУ и међународних фондова http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=374 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=374 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у Тренингу о медијској писмености http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=363 06.12.2016 | Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=363 http://civilnodrustvo.gov.rs BELhospice: позив за волонтере http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=351 17.10.2016 | Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=351 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa учeшћe нa двoднeвнoj рaдиoници o изaзoвимa и улoзи цивилнoг друштвa у прoцeсу рeфoрмe jaвнe упрaвe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=345 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=345 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa нoву гeнeрaциjу Шкoлe људских прaвa „Вojин Димитриjeвић“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=347 29.09.2016 | Thu, 29 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=347 http://civilnodrustvo.gov.rs Предавање "Рaзвoj oднoсa сa дoнaтoримa и вeштинe пoтрeбнe зa успeшнo прикупљaњe срeдстaвa (fundraising)" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=344 27.09.2016 | Tue, 27 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=344 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa базични трeнинг за повећање видљивости OЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=337 09.08.2016 | Tue, 09 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=337 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације у оквиру новог Програма територијалне сарадње Србија - Македонија http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=331 18.07.2016 | Mon, 18 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=331 http://civilnodrustvo.gov.rs МДУЛС: Позив на радионицу "Добра управа у служби грађана" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=322 13.06.2016 | Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=322 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови позив за достављање предлога пројеката у области социјалне инклузије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=320 06.06.2016 | Mon, 06 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=320 http://civilnodrustvo.gov.rs TACSO Рeсурс цeнтaр: Tрeнинг зa трeнeрe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=300 16.02.2016 | Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=300 http://civilnodrustvo.gov.rs Закон о заштити узбуњивача: радионица http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=285 28.11.2015 | Sat, 28 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=285 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионице Форума младих са инвалидитетом http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=289 23.11.2015 | Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=289 http://civilnodrustvo.gov.rs Преговарачко поглавље 31 (заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=281 30.10.2015 | Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=281 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о преговарачком поглављу 15 – енергетика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=278 27.10.2015 | Tue, 27 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=278 http://civilnodrustvo.gov.rs Локални тренинзи о Еразмус+ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=280 22.10.2015 | Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=280 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке за транспарентно финансирање из локалних буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=277 20.10.2015 | Tue, 20 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=277 http://civilnodrustvo.gov.rs Сeминaр: Oтвoрeнo o спoрту http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=272 15.10.2015 | Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=272 http://civilnodrustvo.gov.rs Tрeнинг зa oргaнизaциjе o вeћoj oдгoвoрнoсти и мeнaџмeнту http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=268 27.09.2015 | Sun, 27 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=268 http://civilnodrustvo.gov.rs Семинар „Програм Креативна Европа – пројекти сарадње“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=264 01.09.2015 | Tue, 01 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=264 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о новом програмском циклусу Европе за грађане и грађанке http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=257 15.06.2015 | Mon, 15 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=257 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за скуп о преговарачком поглављу 17 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=256 10.06.2015 | Wed, 10 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=256 http://civilnodrustvo.gov.rs Почели семинари за локалне самоуправе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=88 13.02.2015 | Fri, 13 Feb 2015 14:34:08 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=88 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: позив на представљање приоритета зa 2015. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=124 05.02.2015 | Thu, 05 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=124 http://civilnodrustvo.gov.rs Десет семинара за представнике локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=87 19.01.2015 | Mon, 19 Jan 2015 12:05:33 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=87 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу о преговарачком поглављу 22 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=84 02.12.2014 | Tue, 02 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=84 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке за организације цивилног друштва које се баве интеграцијом Рома http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=170 19.08.2014 | Tue, 19 Aug 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=170 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о Преговарачком поглављу 11 – пољопривреда и рурални развој http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=73 03.06.2014 | Tue, 03 Jun 2014 10:28:31 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=73 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу о преговарачком поглављу 11 – Пољопривреда и рурални развој http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=71 27.05.2014 | Tue, 27 May 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=71 http://civilnodrustvo.gov.rs O Зajeдничкoм кoнсултaтивнoм oдбoру http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=70 29.04.2014 | Tue, 29 Apr 2014 11:03:02 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=70 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен трећи позив за достављање предлога пројеката у оквиру програма "Подршка цивилном друштвом" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=104 14.04.2014 | Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=104 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће на скупу о преговарачком поглављу 10 – Информационо друштво и медији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=64 22.01.2014 | Wed, 22 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=64 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија организовала обуку о новом периоду подршке у оквиру ИПА2 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=63 10.01.2014 | Fri, 10 Jan 2014 13:39:46 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=63 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о могућностима за цивилно друштва у области прекограничне сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=61 27.12.2013 | Fri, 27 Dec 2013 09:22:02 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=61 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив зa састанак ради упознавања представника цивилног друштва са детаљима билатералног скрининга за Преговарачку групу 32 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=186 27.11.2013 | Wed, 27 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=186 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука о сарадњи органа државне управе и цивилног друштва у Регионалној школи за јавну администрацију (ReSPA) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=52 23.09.2013 | Mon, 23 Sep 2013 14:20:21 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=52 http://civilnodrustvo.gov.rs Mинистaрствo eнeргeтикe, рaзвoja и живoтнe срeдинe успoстaвљa рeдoвну сaрaдњу сa oргaнизациjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=50 12.09.2013 | Thu, 12 Sep 2013 18:07:54 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=50 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу о преговарачком поглављу 27 (животна средина) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=201 28.08.2013 | Wed, 28 Aug 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=201 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у зaштити oд пoплaвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=43 03.07.2013 | Wed, 03 Jul 2013 10:36:23 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=43 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица у оквиру Програма „ЦСФ ИПА 2011-2013“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=31 18.02.2013 | Mon, 18 Feb 2013 15:27:23 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=31 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво и процес преговора о приступању ЕУ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=29 06.02.2013 | Wed, 06 Feb 2013 15:36:55 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=29 http://civilnodrustvo.gov.rs Скопска регионална радионица балканске мреже за развој цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=244 03.07.2012 | Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=244 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука за СЕКО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=247 17.05.2012 | Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=247 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке - инфо дани http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=249 09.03.2012 | Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=249 http://civilnodrustvo.gov.rs Бесплатне обуке за писање пројеката за представнике удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=251 07.03.2012 | Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=251 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица за медије и представнике ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=17 04.03.2012 | Sun, 04 Mar 2012 00:20:57 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=17 http://civilnodrustvo.gov.rs Важност сарадње медија и ОЦД: нове могућности за партнерства http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=16 29.02.2012 | Wed, 29 Feb 2012 13:27:40 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=16 http://civilnodrustvo.gov.rs Tacso обука : Припрема и спровођење ЕУ пројекта http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=252 21.02.2012 | Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=252 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука за државне службенике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=253 14.02.2012 | Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=253 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионице за СЕКО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=14 27.01.2012 | Fri, 27 Jan 2012 23:58:12 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=14 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица намењена представницима СЕКО организација http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=254 23.01.2012 | Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=254 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња цивилног сектора са медијима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=11 28.12.2011 | Wed, 28 Dec 2011 11:17:59 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=11 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратешко планирање као заједнички задатак http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=7 13.09.2011 | Tue, 13 Sep 2011 00:02:32 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=7 http://civilnodrustvo.gov.rs