Office for Cooperation with Civil Society RSS Отворено за медије http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526032230 20200526032230 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Уставу (правосуђе): позив на шести округли сто http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију о демократској партиципацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=452 27.10.2017 | Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=452 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa учeшће нa Сajму oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Зајечару http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=411 31.05.2017 | Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=411 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање програма Европа за грађане и грађанке у Рашки http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=407 22.05.2017 | Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=407 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију "Градови против корупције" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=405 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=405 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у Тренингу о медијској писмености http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=363 06.12.2016 | Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=363 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у националној конференцији на тему медијске писмености и образовања за новинаре http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=364 06.12.2016 | Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=364 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa учeшће нa Сajму oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Пoжeги http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=341 13.09.2016 | Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=341 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=263 04.08.2015 | Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=263 http://civilnodrustvo.gov.rs