Office for Cooperation with Civil Society RSS партнерство http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526041920 20200526041920 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Јавни позив за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=692 06.03.2020 | Fri, 06 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=692 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Нови Сад) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=690 03.03.2020 | Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=690 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Нови Пазар) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=686 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=686 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив цивилном друштву за добровољно давање крви http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=687 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=687 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације за успостављање новог Инструмента претприступне помоћи (ИПА III) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=688 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=688 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на покретање платформе за општедруштвени дијалог “Циљеви одрживог развоја за све" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=685 20.02.2020 | Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=685 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Сомбор) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=683 19.02.2020 | Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=683 http://civilnodrustvo.gov.rs Прекогранична сарадња Мађарска - Србија: Упитник и радионице за одабир тематских приоритета http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=684 19.02.2020 | Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=684 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Јавни позив за учешће у радној групи за израду Акционог плана 2020-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=681 30.01.2020 | Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=681 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Позиви за партнерства (13.05.2020.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=664 24.01.2020 | Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=664 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање прилога о спровођењу Закона о равноправности полова http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=680 14.01.2020 | Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=680 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Четрнаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=677 27.12.2019 | Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=677 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на секторски састанак "Спречавање ширења насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=668 06.12.2019 | Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=668 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавним консултацијама у оквиру програмирања новог програмског периода ИПА програма прекограничне сарадње између Румуније и Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=651 21.10.2019 | Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=651 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за сарадњу у креирању платформе за информисање младих http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=637 09.09.2019 | Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=637 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28.8.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=599 28.08.2019 | Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=599 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Стратегије реформе јавне управе након 2021. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=632 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=632 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: кандидовање члана/чланице Радне и Експертске групе за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима 2020-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=628 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=628 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Извештаја о резултатима спровођења трећег Акционог плана за спровођење Партнерства за отворену управу у РС 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=622 24.07.2019 | Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=622 http://civilnodrustvo.gov.rs Спречавање прања новца и финансирања тероризма: представљање Смерница и Типологија http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=615 28.06.2019 | Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=615 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавнa расправa о Нацрту закона о социјалној карти http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=616 24.06.2019 | Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=616 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Дванаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=608 13.06.2019 | Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=608 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за међународно партнерство: Економска интеграција избеглица путем социјалног предузетништва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=604 27.05.2019 | Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=604 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање прилога за потребе израде Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=592 08.04.2019 | Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=592 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за попуњавање Упитника за процену рањивости непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=590 19.03.2019 | Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=590 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Једанаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=586 06.03.2019 | Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=586 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (22.2.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=582 22.02.2019 | Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=582 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив локалним самоуправама за израду локалног акционог плана Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=569 16.01.2019 | Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=569 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (24.12.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Спречавање ширења насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=563 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=563 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs НАЈАВА: Финалне консултације поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање коментара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП Партнерства за отворену управу за 2016-2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци у оквиру припреме АП ПОУ 2018 - 2020. године у Нишу и Шапцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Девети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=538 05.09.2018 | Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=538 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 28.08.2018 | Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (1.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 01.08.2018 | Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 05.07.2018 | Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за потребе извештавања Републике Србији о примени Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за прeдлaгaњe кaндидaтa из реда организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за достављање прилога за Осми извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=516 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=516 http://civilnodrustvo.gov.rs WeBER Упитник за организације цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=506 24.04.2018 | Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=506 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ОЦД које се баве заштитом животне средине http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=504 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=504 http://civilnodrustvo.gov.rs Истрaживaњe кoлeктивних идeнтитeтa и стaвoвa у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=505 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=505 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=486 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=486 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерста (26.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 20.02.2018 | Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (6.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 06.02.2018 | Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (јануар 2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=466 22.12.2017 | Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=466 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=460 05.12.2017 | Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=460 http://civilnodrustvo.gov.rs Прва финансијска задужбина за развој заједница у региону http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=453 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=453 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (октобар 2017.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=450 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=450 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=451 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=451 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=443 29.09.2017 | Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=443 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa дебатa о изменама Устава у области правосуђа - Ниш и Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ОЦД које обављају привредну делатност http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=437 21.09.2017 | Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=437 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa – пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм Извeштajу o Србиjи зa 2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа - Крагујевац http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=433 12.09.2017 | Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=433 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у консултативном процесу о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на промоцију НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=429 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=429 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28. август 2017. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=428 28.08.2017 | Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=428 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=426 23.08.2017 | Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=426 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (август 2017) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=425 07.08.2017 | Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=425 http://civilnodrustvo.gov.rs ЈАВНИ ПОЗИВ за кандидовање представника организација цивилног друштва за учешће у конференцији „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=423 03.08.2017 | Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=423 http://civilnodrustvo.gov.rs Упитник "Превазилажење изазова у оквиру деташираних радника кроз сарадњу социјалних партнера у јавном сектору" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=422 17.07.2017 | Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=422 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (12.7.2017.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=421 12.07.2017 | Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=421 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (26.6.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=417 26.06.2017 | Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=417 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за учешће на састанку: праћење АП иницијативе Партнерство за отворену управу 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=416 12.06.2017 | Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=416 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=414 08.06.2017 | Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=414 http://civilnodrustvo.gov.rs Писмо ОЦД у вези са израдом Трећег националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=415 08.06.2017 | Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=415 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у дијалогу о политици реформе управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=413 07.06.2017 | Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=413 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeгиoнaлнo истрaживaњe о учeшћу млaдих у дoнoшeњу oдлукa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=412 06.06.2017 | Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=412 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=406 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=406 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију "Градови против корупције" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=405 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=405 http://civilnodrustvo.gov.rs Прикључите се изазову - Само не аутом, 18. мај http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=399 03.05.2017 | Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=399 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за учешће у јавним расправама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=398 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=398 http://civilnodrustvo.gov.rs Online упитник - истраживање потреба социјалних предузећа и организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=395 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=395 http://civilnodrustvo.gov.rs Приjaвитe сe зa ECOSOC кoнсултaтивни стaтус у НВО Кoмитeту 2017 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=394 21.04.2017 | Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=394 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за учешће у Радној групи за израду Акционог плана за примену Стратегије реформе јавне управе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=392 13.04.2017 | Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=392 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање искустава: примена Закона о волонтирању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=388 04.04.2017 | Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=388 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о примени Закона о запошљавању особа са инвалидитетом http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=390 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=390 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=385 14.03.2017 | Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=385 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Извештај о Србији и позив за достављање коментара http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=384 13.03.2017 | Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=384 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (27.2.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=382 27.02.2017 | Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=382 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (21.2.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=380 21.02.2017 | Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=380 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (14.2.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=379 14.02.2017 | Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=379 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за учешће у оснивању и раду Националних радних група за праћење реформе јавне управе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=378 07.02.2017 | Tue, 07 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=378 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (19.1.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=373 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=373 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив организацијама цивилног друштва за учешће у сагледавању остварености Националне стратегије за младе у 2015. години http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=362 05.12.2016 | Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=362 http://civilnodrustvo.gov.rs Истрaживaњe пoлoжaja, пoтрeбa и кaпaцитeтa удружeњa нa тeритoриjи AП Вojвoдинe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=365 25.11.2016 | Fri, 25 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=365 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (23.11.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=361 23.11.2016 | Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=361 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о нацрту Локалне стратегије за младе општине Пријепоље http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=350 17.10.2016 | Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=350 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за округли сто "Учешће јавности у припреми планова управљања речним сливовима" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 19.09.2016 | Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=333 27.07.2016 | Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=333 http://civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: aktuelni pozivi za partnerstva http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=328 07.07.2016 | Thu, 07 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=328 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће представника омладинских организација на пројекту „Enhancing regional connectivity among Serbian and Albanian youth“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=325 15.06.2016 | Wed, 15 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=325 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Позиви за партнерства http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=323 13.06.2016 | Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=323 http://civilnodrustvo.gov.rs Просвета: Радна група за измену наставног плана из информатике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=310 17.04.2016 | Sun, 17 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=310 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: Позив из Летоније http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=307 29.02.2016 | Mon, 29 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=307 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: Нови позиви за партнерства http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=304 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=304 http://civilnodrustvo.gov.rs Потребни партнери из Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=305 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=305 http://civilnodrustvo.gov.rs ЈАЗАС: Коришћење пословног простора http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=298 22.01.2016 | Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=298 http://civilnodrustvo.gov.rs