Office for Cooperation with Civil Society RSS Номинације http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072459 20190822072459 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description ГИЗ: Позив за изражавање интереса - Координатори општедруштвене платформе за дијалог http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=630 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=630 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: кандидовање члана/чланице Радне и Експертске групе за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима 2020-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=628 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=628 http://civilnodrustvo.gov.rs Избор омладинских делегата Србије у Уједињеним нацијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=621 17.07.2019 | Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=621 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови изазови отворених података (пријаве до 7. маја 2019. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=596 16.04.2019 | Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=596 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за награду "Дуга" за 2018/19. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=595 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=595 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће ОЦД на "едитатону" поводом Међународног дана жена 8.3.2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=568 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=568 http://civilnodrustvo.gov.rs GREVIO: Јавни позив независним експертима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=565 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=565 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за експерте у области административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=541 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=541 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за исказивање заинтересованости за ангажовање стручњака/експерта за потребе спровођења пакета подршке локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=543 21.09.2018 | Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=543 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa члaнoвe нaциoнaлнoг кoнсултaнтскoг тимa прojeктa “Буџeтскo зaгoвaрaњe и нaдзoр у jугoистoчнoj Eврoпи” http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=536 23.08.2018 | Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=536 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за пријем нових чланова НКСС http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=532 06.08.2018 | Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=532 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за прeдлaгaњe кaндидaтa из реда организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у Crowdfunding Aкaдeмиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=515 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=515 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство јавне управе Црне горе: позив за евалуаторе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=514 10.05.2018 | Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=514 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на CodeGovernment Hackathon http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=511 30.04.2018 | Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=511 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнкурс зa дoдeлу нaгрaдe “Дугa” зa 2017/18. гoдину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=502 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=502 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене номинације за Међународну дечију награду за мир http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=487 15.02.2018 | Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=487 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за имплементационе партнере: Развој online платформе и курикулума за тренинг намењен браниоцима људских права http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=481 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=481 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање кандидатура за чланове Експертског савета за законодавство о НВО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=404 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=404 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Eвропској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=397 26.04.2017 | Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=397 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за подношење кандидатура за експерте специјалних процедура Уједињених нација http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=383 02.03.2017 | Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=383 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за кандидатуру за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=377 01.02.2017 | Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=377 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен конкурс за награду за корпоративно волонтирање http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=355 27.10.2016 | Thu, 27 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=355 http://civilnodrustvo.gov.rs Jубиларна ВИРТУС награда за филантропију http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=346 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=346 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за пријаву кандидата за специјалног известиоца Савета за људска права УН за питање независности судија и адвоката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=339 16.09.2016 | Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=339 http://civilnodrustvo.gov.rs