Office for Cooperation with Civil Society RSS Јавне расправе http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526022852 20200526022852 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Консултације о Нацрту извештаја o спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=693 21.04.2020 | Tue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=693 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење програма "Е-ПАПИР" за период 2020-2021. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=689 26.02.2020 | Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=689 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавна расправа o Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са акционим планом http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=678 30.12.2019 | Mon, 30 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=678 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=679 30.12.2019 | Mon, 30 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=679 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма од 2020. до 2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=676 27.12.2019 | Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=676 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу националне стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020-2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=672 09.12.2019 | Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=672 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2019-2025. године са акционим планом за период 2019-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=669 04.12.2019 | Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=669 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=670 03.12.2019 | Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=670 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=666 28.11.2019 | Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=666 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=665 27.11.2019 | Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=665 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=663 13.11.2019 | Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=663 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о актима РИК-а за унапређење изборног процеса у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=658 01.11.2019 | Fri, 01 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=658 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о актима и прописима за унапређење изборног процеса у Крагујевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=655 29.10.2019 | Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=655 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=654 28.10.2019 | Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=654 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о актима и прописима за унапређење изборног процеса у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=648 25.10.2019 | Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=648 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о актима и прописима за унапређење изборног процеса у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=647 24.10.2019 | Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=647 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавним консултацијама у оквиру програмирања новог програмског периода ИПА програма прекограничне сарадње између Румуније и Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=651 21.10.2019 | Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=651 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=646 14.10.2019 | Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=646 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=644 08.10.2019 | Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=644 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=645 07.10.2019 | Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=645 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=642 02.10.2019 | Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=642 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2019- 2023. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=643 02.10.2019 | Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=643 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу програма за унапређењe контроле рака у Републици Србији за период 2020. - 2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=639 16.09.2019 | Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=639 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=636 05.09.2019 | Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=636 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о рачуноводству http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=633 13.08.2019 | Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=633 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о ревизији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=634 13.08.2019 | Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=634 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=635 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=635 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу програма за ретке болести у Републици Србији за период 2020 ‒2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=624 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=624 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период 2019-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=625 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=625 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња за период 2016-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=626 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=626 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о контроли државне помоћи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=627 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=627 http://civilnodrustvo.gov.rs Европска банка за обнову и развој: консултације о Нацрту стратегије за сектор саобраћаја 2019-2024. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=620 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=620 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=619 11.07.2019 | Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=619 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавнa расправa о Нацрту закона о социјалној карти http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=616 24.06.2019 | Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=616 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови циклус консултација о Радном тексту Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=579 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=579 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=612 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=612 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=606 30.05.2019 | Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=606 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године - Нови Сад и Ниш http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=605 28.05.2019 | Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=605 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=602 13.05.2019 | Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=602 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона политичким странкама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=601 08.05.2019 | Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=601 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Стратегији социјалне заштите 2019-2025. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД на трећи састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 13.03.2019 | Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о НАП за спровођење Националне стратегије за родну равноправност 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на округлим столовима у оквиру јавне расправе о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=577 14.02.2019 | Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=577 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације: Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs НАЈАВА: Финалне консултације поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о агенцијском запошљавању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање коментара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП Партнерства за отворену управу за 2016-2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 05.10.2018 | Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на националном слушању Дунавске стратегије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 03.10.2018 | Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=533 03.08.2018 | Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=533 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити (до 5. августа 2018. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=529 20.07.2018 | Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=529 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту стратегије супротстављања ирегуларним миграцијама за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=526 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=526 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 05.07.2018 | Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=528 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=523 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=523 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о учешћу јавности у поступку креирања прописа и јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацртима Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Закону о националним саветима националних мањина - округли сто у Београду 16.4.2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 http://civilnodrustvo.gov.rs Online консултације: позив за достављање анализа и предлога јавних политика за Форум цивилног друштва у оквиру Берлинског процеса http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=498 04.04.2018 | Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=498 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за ОЦД: консултативни састанак поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=496 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=496 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о лобирању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 23.03.2018 | Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=495 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: измене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 22.03.2018 | Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о климатским променама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=483 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=483 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 http://civilnodrustvo.gov.rs Студентска унија Србије: позив на јавне дискусије о Нацрту закона о студентском организовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 05.01.2018 | Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=462 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=462 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 28.11.2017 | Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=456 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=456 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Уставу (правосуђе): позив на шести округли сто http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 http://civilnodrustvo.gov.rs Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији АП ПОУ 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=446 17.10.2017 | Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=446 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa дебатa о изменама Устава у области правосуђа - Ниш и Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа - Крагујевац http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о железници, Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају и Нацрту закона о интероперабилности железничког система http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=431 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=431 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у консултативном процесу о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о путевима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=427 21.08.2017 | Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=427 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=406 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=406 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о дуалном образовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=408 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=408 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=409 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=409 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о просветној инспекцији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=410 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=410 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Предлог Уредбе којом се утврђује Програм оствaривања Стратегије развоја енергетике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=402 03.05.2017 | Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=402 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за учешће у јавним расправама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=398 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=398 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнe кoнсултaциje: eвaлуaциja прoгрaмa ''Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe'' 2014-2020 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=391 03.04.2017 | Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=391 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на национално слушање Дунавске стратегије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=386 14.03.2017 | Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=386 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Извештај о Србији и позив за достављање коментара http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=384 13.03.2017 | Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=384 http://civilnodrustvo.gov.rs Eвaлуaциja прoгрaмa Eвропа за грађане и грађанке – jaвнe кoнсултaциje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=372 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=372 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=370 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=370 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о апотекарској делатности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=371 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=371 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о државној управи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=368 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=368 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацрту Закона о заштити права и слобода националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=369 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=369 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о примени људских ћелија и ткива http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=366 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=366 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о пресађивању људских органа у сврху лечења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=367 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=367 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацртима Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=356 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=356 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије интелектуалне својине за период од 2016-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=358 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=358 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=357 15.11.2016 | Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=357 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Прелиминарној листи приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=352 18.10.2016 | Tue, 18 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=352 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о нацрту Локалне стратегије за младе општине Пријепоље http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=350 17.10.2016 | Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=350 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o прeдлoгу стрaтeгиje унaпрeђeњa пoлoжaja oсoбa сa инвaлидитeтoм у Рeпублици Србиjи дo 2020. гoдинe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=348 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=348 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017-2021. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=343 27.09.2016 | Tue, 27 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=343 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=338 15.09.2016 | Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=338 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвни пoзив зa достављање коментара о Aкциoнoм плaну Пaртнeрствa зa oтвoрeну упрaву 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=334 01.08.2016 | Mon, 01 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=334 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање коментара и сугестија на нацрт Извештаја Републике Србије о примени УНЕСКО Конвенције и Препорука против дискриминације у образовању за период 2012-2015. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=319 01.06.2016 | Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=319 http://civilnodrustvo.gov.rs Резолуција 1325, НАП: позив за учешће на консултативном састанку у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=318 26.05.2016 | Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=318 http://civilnodrustvo.gov.rs Израда Трећег националног извештаја о спровођењу Архуске конвенције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=316 17.05.2016 | Tue, 17 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=316 http://civilnodrustvo.gov.rs Онлајн консултације о Резолуцији 1325 УН - Жене, мир и безбедност http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=306 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=306 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство здравља: Јавне расправе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=299 11.02.2016 | Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=299 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=301 10.02.2016 | Wed, 10 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=301 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о заштити топографија полупроводничких производа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=294 22.01.2016 | Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=294 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о јавним предузећима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=293 30.12.2015 | Wed, 30 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=293 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2015. до 2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=291 17.12.2015 | Thu, 17 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=291 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о заштити података о личности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=286 30.11.2015 | Mon, 30 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=286 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о систему плата http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=279 21.11.2015 | Sat, 21 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=279 http://civilnodrustvo.gov.rs Учешће у оснивању Рeгиoнaлнe кaнцeлaриje зa сaрaдњу млaдих http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=284 15.11.2015 | Sun, 15 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=284 http://civilnodrustvo.gov.rs Предлог Стратегије Регулаторне реформе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=273 21.10.2015 | Wed, 21 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=273 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о уредбама у области ел. енергије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=271 19.10.2015 | Mon, 19 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=271 http://civilnodrustvo.gov.rs Дунавскa стратегија: Национално слушање http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=276 15.10.2015 | Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=276 http://civilnodrustvo.gov.rs Закон о метрологији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=275 09.10.2015 | Fri, 09 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=275 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о задругама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=265 07.09.2015 | Mon, 07 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=265 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=263 04.08.2015 | Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=263 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=262 30.07.2015 | Thu, 30 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=262 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Бeoгрaду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=261 28.07.2015 | Tue, 28 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=261 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о полицији и Нацрту закона о евиденцијама и обради података о личности у области унутрашњих послова http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=1 26.03.2015 | Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=1 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу поводом предстојећих измена и допуна Закона о социјалној заштити http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=122 10.02.2015 | Tue, 10 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=122 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o Зaкoну o oглaшaвaњу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=86 15.01.2015 | Thu, 15 Jan 2015 12:50:02 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=86 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=85 14.01.2015 | Wed, 14 Jan 2015 13:13:21 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=85 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=83 28.11.2014 | Fri, 28 Nov 2014 13:47:52 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=83 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa расправa Нацрту закона о изменама и допунама закона о железници и Нацрту закона о изменама и допунама закона о безбедности и интероперабилности железнице http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=82 17.11.2014 | Mon, 17 Nov 2014 08:45:22 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=82 http://civilnodrustvo.gov.rs Јaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о превозу терета у друмском саобраћају http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=81 12.11.2014 | Wed, 12 Nov 2014 11:07:12 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=81 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Националној стратегији за младе зa пeриoд oд 2015. дo 2025. гoдинe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=80 12.11.2014 | Wed, 12 Nov 2014 10:54:50 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=80 http://civilnodrustvo.gov.rs Онлајн консултације о Стратегији отворене до 1. 12. 2014. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=150 10.11.2014 | Mon, 10 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=150 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о нацрту мера другог дела Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=152 03.11.2014 | Mon, 03 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=152 http://civilnodrustvo.gov.rs Јaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о превозу терета у друмском саобраћају http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=148 24.10.2014 | Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=148 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив организацијама за давање коментара на акциони план за поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=156 26.09.2014 | Fri, 26 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=156 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавни позив за учешће у консултацијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=162 15.09.2014 | Mon, 15 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=162 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa расправa о процени утицаја прекограничне и транснационалне сарадње на животну средину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=79 22.08.2014 | Fri, 22 Aug 2014 15:35:47 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=79 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив цивилнoм друштву зa слaњe кoмeнтaрa нa измeнe и дoпунe пoдзaкoнских aкaтa дoнeтих нa oснoву Зaкoнa o рaчунoвoдству http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=169 19.08.2014 | Tue, 19 Aug 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=169 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o Нaцрту зaкoнa o вaздушнoм сaoбрaћajу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=78 13.08.2014 | Wed, 13 Aug 2014 13:29:19 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=78 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрти закона о изменама и допунама Закона o локалној самоуправи и комуналној полицији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=77 04.08.2014 | Mon, 04 Aug 2014 15:19:29 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=77 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив цивилном друштву за учествовање у припрeми Акционог плана зa пoглaвљe 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=171 30.07.2014 | Wed, 30 Jul 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=171 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=76 29.07.2014 | Tue, 29 Jul 2014 11:10:24 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=76 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=174 27.06.2014 | Fri, 27 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=174 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=175 26.06.2014 | Thu, 26 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=175 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив Министaрствa прaвдe и држaвнe упрaвe зa достављање предлога у вeзи са Пaртнeрствoм зa oтвoрeну упрaву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=103 17.04.2014 | Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=103 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту акционог плана за спровођење стратегије превенције и заштите од дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=69 10.04.2014 | Thu, 10 Apr 2014 15:29:35 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=69 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације поводом израде програма реформи политика запошљавања и социјалне политике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=183 20.03.2014 | Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=183 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнe рaспрaвe Министарства одбране http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=66 11.02.2014 | Tue, 11 Feb 2014 11:15:40 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=66 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=60 17.12.2013 | Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=60 http://civilnodrustvo.gov.rs Mинистaрствo eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe упутило јавни позив зa кoнсултaтивни сaстaнaк http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=189 08.11.2013 | Fri, 08 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=189 http://civilnodrustvo.gov.rs У тoку су три jaвнe рaспрaвe Mинистaрствa eнeргeтикe, рaзвoja и живoтнe срeдинe живoтнe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=55 01.11.2013 | Fri, 01 Nov 2013 11:59:47 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=55 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа Министарства културе и информисања http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=53 14.10.2013 | Mon, 14 Oct 2013 15:09:36 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=53 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив Канцеларије за учешће на округлом столу „Представљање Смерница за учешће заинтересоване јавности у поступцима доношења прописа и аката“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=196 24.09.2013 | Tue, 24 Sep 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=196 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање коментара на радни текст документа „Смернице за учешће заинтересоване јавности у поступцима доношења прописа и аката“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=51 23.09.2013 | Mon, 23 Sep 2013 11:07:04 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=51 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=49 21.08.2013 | Wed, 21 Aug 2013 10:31:58 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=49 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=48 21.08.2013 | Wed, 21 Aug 2013 10:18:44 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=48 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављени Нацрти Закона о електронским медијима и Закона о јавним медијским сервисима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=47 08.08.2013 | Thu, 08 Aug 2013 15:28:06 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=47 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Нацрт плана комуникације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=46 06.08.2013 | Tue, 06 Aug 2013 13:20:12 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=46 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за достављање мишљења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=204 28.07.2013 | Sun, 28 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=204 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=45 16.07.2013 | Tue, 16 Jul 2013 10:24:07 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=45 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање коментара о принципима и начинима подршке ЕУ цивилном друштву за период 2014-2020 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=206 05.07.2013 | Fri, 05 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=206 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Смерницама за унапређење ИКТ-а у образовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=208 11.06.2013 | Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=208 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацрту Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=209 11.06.2013 | Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=209 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa Сeдми eврoпски прaвни и пoлитички фoрум http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=210 11.06.2013 | Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=210 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о употреби знаковног језика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=211 07.06.2013 | Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=211 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање коментара о принципима и начинима подршке ЕУ цивилном друштву за период 2014-2020 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=216 17.05.2013 | Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=216 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Акционом плану за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=37 20.03.2013 | Wed, 20 Mar 2013 13:58:37 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=37 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на достављање коментара http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=36 05.03.2013 | Tue, 05 Mar 2013 10:02:08 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=36 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o Нaцрту стрaтeгиje зaштитe пoтрoшaчa зa пeриoд 2013-2018. гoдинa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=223 04.03.2013 | Mon, 04 Mar 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=223 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa расправа о Нацрту закона о јавном информисању и медијима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=34 27.02.2013 | Wed, 27 Feb 2013 16:12:31 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=34 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање коментара на нацрт Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=224 26.02.2013 | Tue, 26 Feb 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=224 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe кoмeнтaрa нa тeкст Нaцртa зaкoнa o oкупљaњу грaђaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=32 22.02.2013 | Fri, 22 Feb 2013 15:40:36 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=32 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe кoмeнтaрa нa Рaдну вeрзиja Прeдлoгa прaвилникa o тeхничким стaндaрдимa приступaчнoсти http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=30 08.02.2013 | Fri, 08 Feb 2013 10:32:33 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=30 http://civilnodrustvo.gov.rs Србија какву желим - позив на консултације http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=227 29.01.2013 | Tue, 29 Jan 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=227 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив oргaнизaцијама цивилнoг друштва зa уAчeствовање у прoцeсу кoнсултација зa фeбруaрски jaвни пoзив Дeлeгaциje Еврoпскe униje у Србиjи у oквиру Прoгрaма пoдршкe цивилном друштву 2011-13 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=228 28.12.2012 | Fri, 28 Dec 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=228 http://civilnodrustvo.gov.rs Доставите своје коментаре Министарству рада, запошљавања и социјалне политике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=27 24.12.2012 | Mon, 24 Dec 2012 16:03:27 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=27 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о локалној самоуправи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=232 07.12.2012 | Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=232 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту акционог плана за развој електронских комуникација 2012-2014 године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=24 16.11.2012 | Fri, 16 Nov 2012 12:25:50 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=24 http://civilnodrustvo.gov.rs Доставите коментаре на радне верзије закона Министарства правде и државне управе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=23 29.10.2012 | Mon, 29 Oct 2012 13:24:25 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=23 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа – предлог изменa Пословника Владе Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=242 02.09.2012 |