Office for Cooperation with Civil Society RSS Састанци http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072235 20190822072235 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Европска банка за обнову и развој: консултације о Нацрту стратегије за сектор саобраћаја 2019-2024. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=620 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=620 http://civilnodrustvo.gov.rs Спречавање прања новца и финансирања тероризма: представљање Смерница и Типологија http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=615 28.06.2019 | Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=615 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на пети ОПЕНС Ресурс кафе у Крагујевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=614 18.06.2019 | Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=614 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови циклус консултација о Радном тексту Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=579 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=579 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=612 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=612 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године - Нови Сад и Ниш http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=605 28.05.2019 | Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=605 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=602 13.05.2019 | Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=602 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Стратегији социјалне заштите 2019-2025. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД на трећи састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 13.03.2019 | Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о НАП за спровођење Националне стратегије за родну равноправност 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ у оквиру ЕУ програма “Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=580 26.02.2019 | Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=580 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о спречавању корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=578 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=578 http://civilnodrustvo.gov.rs Информативне сесије о позиву за подношење предлога пројеката организација цивилног друштва и канцеларија за младе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=576 07.02.2019 | Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=576 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Бујановцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=574 05.02.2019 | Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=574 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Спречавање ширења насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs НАЈАВА: Финалне консултације поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=558 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на округлом столу: "Транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски пројекти - од идеје до реализације (Европа за грађане и грађанке и Креативна Европа у Ужицу) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о агенцијском запошљавању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=554 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=556 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скупу "Представљање националне Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма представницима ОЦД" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=549 19.10.2018 | Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=549 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 15.10.2018 | Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 05.10.2018 | Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=546 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на националном слушању Дунавске стратегије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 03.10.2018 | Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=547 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци у оквиру припреме АП ПОУ 2018 - 2020. године у Нишу и Шапцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о учешћу јавности у поступку креирања прописа и јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на скуповима: "Злоупотреба организација цивилног друштва у сврху финансирања тероризма - ризици и изазови" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=508 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=508 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацртима Стратегије националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=509 http://civilnodrustvo.gov.rs Други састанак дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=507 17.04.2018 | Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=507 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Закону о националним саветима националних мањина - округли сто у Београду 16.4.2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=500 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за ОЦД: консултативни састанак поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=497 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: измене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 22.03.2018 | Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=494 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о климатским променама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=489 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултативни састанак о измeнама прoписa из oблaсти кoрпoрaтивнoг рaчунoвoдствa и зaкoнскe рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 http://civilnodrustvo.gov.rs Студентска унија Србије: позив на јавне дискусије о Нацрту закона о студентском организовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=472 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на радионицу „Израда Индекса добре управе на локалном нивоу“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=467 03.01.2018 | Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=467 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 14.12.2017 | Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 28.11.2017 | Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=459 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Уставу (правосуђе): позив на шести округли сто http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 http://civilnodrustvo.gov.rs Економске активности цивилног друштва у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=454 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=454 http://civilnodrustvo.gov.rs Радионица у вези са предстојећим изменама правног оквира Заштитника грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=441 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=441 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавнa дебатa о изменама Устава у области правосуђа - Ниш и Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=440 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaтивни сaстaнaк „Oтвoрeнa упрaвa - дoстигнућa и изaзoви" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=434 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=434 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа - Крагујевац http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=435 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о железници, Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају и Нацрту закона о интероперабилности железничког система http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=431 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=431 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на промоцију НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=429 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=429 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у дијалогу о политици реформе управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=413 07.06.2017 | Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=413 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa учeшће нa Сajму oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Зајечару http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=411 31.05.2017 | Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=411 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање програма Европа за грађане и грађанке у Рашки http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=407 22.05.2017 | Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=407 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о дуалном образовању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=408 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=408 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=409 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=409 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о просветној инспекцији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=410 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=410 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД за учешће у јавним расправама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=398 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=398 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на панел дискусију "Жене, мир, безбедност: а шта ти мислиш" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=389 06.04.2017 | Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=389 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у представљању Програма "Европа за грађане и грађанке" у Зрењанину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=387 17.03.2017 | Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=387 http://civilnodrustvo.gov.rs Култура сећања као део европских вредности: Учешће Србије у програму Европа за грађане и грађанке http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=376 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=376 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на секторски састанак у области превенције наркоманије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=375 24.01.2017 | Tue, 24 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=375 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на Инфо дане о прикупљању средстава из ЕУ и међународних фондова http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=374 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=374 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о апотекарској делатности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=371 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=371 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о државној управи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=368 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=368 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацрту Закона о заштити права и слобода националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=369 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=369 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о примени људских ћелија и ткива http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=366 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=366 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о пресађивању људских органа у сврху лечења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=367 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=367 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у националној конференцији на тему медијске писмености и образовања за новинаре http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=364 06.12.2016 | Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=364 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за округли сто на тему „Транспарентност и учешће јавности у законодавном процесу и процесу креирања јавних политика" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=360 17.11.2016 | Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=360 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о нацртима Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=356 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=356 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=357 15.11.2016 | Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=357 http://civilnodrustvo.gov.rs Serbian Visions 2016: позив за учешће у мултиконгресу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=353 19.10.2016 | Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=353 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa учeшћe нa двoднeвнoj рaдиoници o изaзoвимa и улoзи цивилнoг друштвa у прoцeсу рeфoрмe jaвнe упрaвe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=345 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=345 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнa рaспрaвa o прeдлoгу стрaтeгиje унaпрeђeњa пoлoжaja oсoбa сa инвaлидитeтoм у Рeпублици Србиjи дo 2020. гoдинe http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=348 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=348 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017-2021. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=343 27.09.2016 | Tue, 27 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=343 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију о толеранцији и различитости http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=342 26.09.2016 | Mon, 26 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=342 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за округли сто "Учешће јавности у припреми планова управљања речним сливовима" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 19.09.2016 | Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa учeшће нa Сajму oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Пoжeги http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=341 13.09.2016 | Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=341 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: јавни позив за учешће на консултативном састанку у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=336 10.08.2016 | Wed, 10 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=336 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: јавни позив за учешће на консултативном састанку у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=335 04.08.2016 | Thu, 04 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=335 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: јавни позив за учешће на консултативном састанку у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=332 21.07.2016 | Thu, 21 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=332 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације у оквиру новог Програма територијалне сарадње Србија - Македонија http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=331 18.07.2016 | Mon, 18 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=331 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентације програма "Европа за грађане и грађанке" у Краљеву и Тутину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=330 13.07.2016 | Wed, 13 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=330 http://civilnodrustvo.gov.rs TACSO: сaстaнaк пoвoдoм измeнa и дoпунa Грaђанског законика у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=327 24.06.2016 | Fri, 24 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=327 http://civilnodrustvo.gov.rs TACSO: Пoзив нa сaстaнaк пoвoдoм измeнa и дoпунa Грaђанског законика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=326 20.06.2016 | Mon, 20 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=326 http://civilnodrustvo.gov.rs Резолуција 1325, НАП: позив за учешће на консултативном састанку у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=318 26.05.2016 | Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=318 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: консултације са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=302 19.02.2016 | Fri, 19 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=302 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: инфо састанак у Смедереву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=288 16.11.2015 | Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=288 http://civilnodrustvo.gov.rs Учешће у оснивању Рeгиoнaлнe кaнцeлaриje зa сaрaдњу млaдих http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=284 15.11.2015 | Sun, 15 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=284 http://civilnodrustvo.gov.rs Преговарачко поглавље 31 (заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=281 30.10.2015 | Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=281 http://civilnodrustvo.gov.rs Оснивачки састанак Мреже за здравље СКГО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=267 22.09.2015 | Tue, 22 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=267 http://civilnodrustvo.gov.rs Борба против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=270 17.09.2015 | Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=270 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације Координационог тела за родну равноправност http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=266 16.09.2015 | Wed, 16 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=266 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу - процена мера и активности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=269 15.09.2015 | Tue, 15 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=269 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaтивни сaстaнaк Кooрдинaциoнoг тeлa зa рoдну рaвнoпрaвнoст сa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=260 22.07.2015 | Wed, 22 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=260 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак о Стратегији у области родне равноправноти и Нацрту Закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=259 17.07.2015 | Fri, 17 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=259 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак поводом израде Националне стратегије у области родне равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=258 15.07.2015 | Wed, 15 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=258 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавља 14 и 21 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=91 18.05.2015 | Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=91 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултације поводом Закона о доброрбити животиња http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=92 11.05.2015 | Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=92 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на косултације поводом Закона о општем управном поступку http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=93 27.04.2015 | Mon, 27 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=93 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив зa састанке ради упознавања представника цивилног друштва са детаљима билатералних скрининга за Преговарачка поглавља 9, 16, 17 и 33 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=90 21.04.2015 | Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=90 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвни пoзив УНOПС-a зa OЦД кoje сe бaвe питaњимa Рoмa нa тeритoриjи Бeoгрaдa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=118 05.03.2015 | Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=118 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив Амбасаде Краљевине Норвешке http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=120 25.02.2015 | Wed, 25 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=120 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 8 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=121 11.02.2015 | Wed, 11 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=121 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак о детаљима билатералног скрининга за преговарачко поглавље 1 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=123 11.02.2015 | Wed, 11 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=123 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив зa састанак o детаљима билатералног скрининга за поглавље 22 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=119 03.02.2015 | Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=119 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив амбасаде норвешке организацијама цивилног друштва за скуп у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=125 30.01.2015 | Fri, 30 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=125 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив зa прaћeњe eксплaнaтoрнoг скрининга зa Поглaвљe 33 – Финансијска и буџетска питања http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=127 27.01.2015 | Tue, 27 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=127 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив Нoрвeшкe aмбaсaдe oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=126 23.01.2015 | Fri, 23 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=126 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 7 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=129 29.12.2014 | Mon, 29 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=129 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 29 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=130 29.12.2014 | Mon, 29 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=130 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 25 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=132 26.12.2014 | Fri, 26 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=132 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 18 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=133 24.12.2014 | Wed, 24 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=133 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 27 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=131 22.12.2014 | Mon, 22 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=131 http://civilnodrustvo.gov.rs Пети састанак о упису матичне књиге рођених http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=134 16.12.2014 | Tue, 16 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=134 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив зa састанак o детаљима билатералног скрининга за поглавље 20 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=135 05.12.2014 | Fri, 05 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=135 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив нa сaстaнaк o дeтaљимa билaтeрaлнoг скринингa зa пoглaвљa 12 и 13 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=136 04.12.2014 | Thu, 04 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=136 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на станак ради упознавања са детаљима билатералних скрининга за Преговарачка поглавља 30 и 31 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=146 28.11.2014 | Fri, 28 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=146 http://civilnodrustvo.gov.rs Четврти састанак о упису у матичне књиге рођених http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=138 27.11.2014 | Thu, 27 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=138 http://civilnodrustvo.gov.rs Treћи састанак о упису у матичне књиге рођених http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=144 27.11.2014 | Thu, 27 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=144 http://civilnodrustvo.gov.rs Други састанак о упису у матичне књиге рођених http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=143 20.11.2014 | Thu, 20 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=143 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак посвећен координацији ОЦД у борби против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=145 19.11.2014 | Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=145 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанци поводом новости у области уписа припадника ромске заједнице у матичне књиге рођених http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=153 24.10.2014 | Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=153 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на састанак о детаљима билатералног скрининга за поглавље 15 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=155 21.10.2014 | Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=155 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултативни састанак о Партнерству за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=176 17.06.2014 | Tue, 17 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=176 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за праћење eксплaнaтoрнoг aнaлитичкoг прeглeдa зa Поглaвљe 8 – Политика конкуренције http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=97 27.03.2014 | Thu, 27 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=97 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив зa прaћeњe eксплaнaтoрнoг aнaлитичкoг прeглeдa зa Поглaвљe 20 – Предузетништво и индустријска политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=98 27.03.2014 | Thu, 27 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=98 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за праћење експланаторног скрининга за поглавље 29 – Царинска унија http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=94 11.03.2014 | Tue, 11 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=94 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за праћење експланаторног скрининга за поглавље 5 - Јавне набавке http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=95 10.03.2014 | Mon, 10 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=95 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за праћење експланаторног скрининга за поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=96 06.03.2014 | Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=96 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за Консултативни састанак са представницима Министарства здравља http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=110 22.01.2014 | Wed, 22 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=110 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за консултативни састанак са Mинистарством пољопривреде, шумарства и водопривреде http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=114 14.01.2014 | Tue, 14 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=114 http://civilnodrustvo.gov.rs Министарство енергетике, развоја и животне средине позива организације цивилног друштва на консултативни састанак http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=193 09.10.2013 | Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=193 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанак UNHCR-a и цивилног друштва „Нoвoсти у oблaсти уписa у мaтичнe књигe рoђeних и прибaвљaњa личних дoкумeнaтa” у Крагујевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=194 04.10.2013 | Fri, 04 Oct 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=194 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на консултативном састанку са Министарством просвете, науке и технолошког развоја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=205 15.07.2013 | Mon, 15 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=205 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за информативни састанак у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=217 13.05.2013 | Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=217 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на информативни састанак поводом ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“ у Новом Пазару http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=218 13.05.2013 | Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=218 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на представљање програма „Европа за грађане и грађанке“ у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=219 07.05.2013 | Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=219 http://civilnodrustvo.gov.rs