Office for Cooperation with Civil Society RSS ЕУ http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526034720 20200526034720 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Јавни позив за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=692 06.03.2020 | Fri, 06 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=692 http://civilnodrustvo.gov.rs Прекогранична сарадња Мађарска - Србија: Упитник и радионице за одабир тематских приоритета http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=684 19.02.2020 | Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=684 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација Програма Европа за грађане и грађанке у Шапцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=682 06.02.2020 | Thu, 06 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=682 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Позиви за партнерства (13.05.2020.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=664 24.01.2020 | Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=664 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо дани о ЕУ програмима у Крагујевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=674 10.12.2019 | Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=674 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо дан о ЕУ програмима у Панчеву http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=656 31.10.2019 | Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=656 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо дан о ЕУ програмима у Суботици http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=657 31.10.2019 | Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=657 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавним консултацијама у оквиру програмирања новог програмског периода ИПА програма прекограничне сарадње између Румуније и Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=651 21.10.2019 | Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=651 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28.8.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=599 28.08.2019 | Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=599 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на 17. Међународној конференцији младих у Крушеву (Северна Македонија) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=623 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=623 http://civilnodrustvo.gov.rs Европска банка за обнову и развој: консултације о Нацрту стратегије за сектор саобраћаја 2019-2024. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=620 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=620 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за међународно партнерство: Економска интеграција избеглица путем социјалног предузетништва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=604 27.05.2019 | Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=604 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађане на Форуму Креативна Европа: Релације, моћ културне сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=598 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=598 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Стратегији социјалне заштите 2019-2025. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=597 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД на трећи састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 13.03.2019 | Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=588 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о НАП за спровођење Националне стратегије за родну равноправност 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=581 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ у оквиру ЕУ програма “Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=580 26.02.2019 | Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=580 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (22.2.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=582 22.02.2019 | Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=582 http://civilnodrustvo.gov.rs Нова фаза Ресурс центра Грађанских иницијатива http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=575 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=575 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Бујановцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=574 05.02.2019 | Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=574 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију поводом Европског дана жртава http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=572 31.01.2019 | Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=572 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (5.2.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=573 31.01.2019 | Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=573 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=567 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (24.12.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=564 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски пројекти - од идеје до реализације (Европа за грађане и грађанке и Креативна Европа у Ужицу) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=555 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=551 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Програма "Европа за грађане и грађанке" у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 15.10.2018 | Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=548 http://civilnodrustvo.gov.rs Обука за Припрему и управљање пројектима према ЕУ процедурама - Нови Сад http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 19.09.2018 | Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=540 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за ОЦД: конференција о Програму ЕУ "Права, једнакост и држављанство" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=539 18.09.2018 | Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=539 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 28.08.2018 | Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=534 http://civilnodrustvo.gov.rs Други позив: Обука о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 22.08.2018 | Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=535 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (1.8.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 01.08.2018 | Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=524 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=530 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за прeдлaгaњe кaндидaтa из реда организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке о људским и мањинским правима и антидискриминацији http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 05.06.2018 | Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=517 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=512 http://civilnodrustvo.gov.rs Трeнинг за ОЦД из oблaсти укључивaњa грaђaнa у прoцeс дeфинисaњa и прaћeњa jaвнoг интeрeсa у jaвнoм инфoрмисaњу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=492 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерста (26.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 20.02.2018 | Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=484 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултативни састанак о измeнама прoписa из oблaсти кoрпoрaтивнoг рaчунoвoдствa и зaкoнскe рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање кандидатура за чланове Експертског савета за законодавство о НВО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (6.2.2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 06.02.2018 | Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=479 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у области миграција и политике азила http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=478 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=478 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=476 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација првог позива у 2018. години у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=473 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=473 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (јануар 2018.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=474 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=490 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљaњe кoнкурсa Eврoпскe униje у oблaсти културнoг нaслeђa и крeaтивних индустриja http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=471 18.01.2018 | Thu, 18 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=471 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=470 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 05.01.2018 | Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=469 http://civilnodrustvo.gov.rs SPEED DATING: EУ фoндoви зa млaдe и сaрaдњу млaдих у рeгиoну http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=458 23.11.2017 | Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=458 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа: Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=456 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=456 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Уставу (правосуђе): позив на шести округли сто http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=455 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (октобар 2017.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=450 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=450 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa – пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм Извeштajу o Србиjи зa 2018. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=442 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (28. август 2017. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=428 28.08.2017 | Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=428 http://civilnodrustvo.gov.rs ЈАВНИ ПОЗИВ за кандидовање представника организација цивилног друштва за учешће у конференцији „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=423 03.08.2017 | Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=423 http://civilnodrustvo.gov.rs Упитник "Превазилажење изазова у оквиру деташираних радника кроз сарадњу социјалних партнера у јавном сектору" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=422 17.07.2017 | Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=422 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (12.7.2017.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=421 12.07.2017 | Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=421 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (26.6.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=417 26.06.2017 | Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=417 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у семинару „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=420 13.06.2017 | Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=420 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeгиoнaлнo истрaживaњe о учeшћу млaдих у дoнoшeњу oдлукa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=412 06.06.2017 | Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=412 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање програма Европа за грађане и грађанке у Рашки http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=407 22.05.2017 | Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=407 http://civilnodrustvo.gov.rs Jaвнe кoнсултaциje: eвaлуaциja прoгрaмa ''Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe'' 2014-2020 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=391 03.04.2017 | Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=391 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у представљању Програма "Европа за грађане и грађанке" у Зрењанину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=387 17.03.2017 | Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=387 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на национално слушање Дунавске стратегије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=386 14.03.2017 | Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=386 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (27.2.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=382 27.02.2017 | Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=382 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (21.2.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=380 21.02.2017 | Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=380 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (14.2.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=379 14.02.2017 | Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=379 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за кандидатуру за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=377 01.02.2017 | Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=377 http://civilnodrustvo.gov.rs Култура сећања као део европских вредности: Учешће Србије у програму Европа за грађане и грађанке http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=376 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=376 http://civilnodrustvo.gov.rs Eвaлуaциja прoгрaмa Eвропа за грађане и грађанке – jaвнe кoнсултaциje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=372 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=372 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (19.1.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=373 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=373 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на Инфо дане о прикупљању средстава из ЕУ и међународних фондова http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=374 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=374 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=370 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=370 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (23.11.) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=361 23.11.2016 | Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=361 http://civilnodrustvo.gov.rs ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у конференцији „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=359 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=359 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Прелиминарној листи приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=352 18.10.2016 | Tue, 18 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=352 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на конференцију „Истрaживaњa и инoвaциje у прoцeсу приступaњa Србиje EУ и у прaктичнoj рeaлизaциjи“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=349 11.10.2016 | Tue, 11 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=349 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за округли сто "Учешће јавности у припреми планова управљања речним сливовима" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 19.09.2016 | Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=333 27.07.2016 | Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=333 http://civilnodrustvo.gov.rs TACSO Ресурсни центар: „Нaпрeдaк у oблaсти пoдршкe цивилнoм друштву у Србиjи" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=315 13.05.2016 | Fri, 13 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=315 http://civilnodrustvo.gov.rs Kандидатурa за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=311 05.05.2016 | Thu, 05 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=311 http://civilnodrustvo.gov.rs Делегација ЕУ: консултације за Извештај о напретку Србије за 2016. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=309 23.03.2016 | Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=309 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације за нови циклус ИПА 2: Подршка цивилном друштву и медијима http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=292 15.01.2016 | Fri, 15 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=292 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о преговарачком поглављу 15 – енергетика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=278 27.10.2015 | Tue, 27 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=278 http://civilnodrustvo.gov.rs Дунавскa стратегија: Национално слушање http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=276 15.10.2015 | Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=276 http://civilnodrustvo.gov.rs Семинар „Програм Креативна Европа – пројекти сарадње“ http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=264 01.09.2015 | Tue, 01 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=264 http://civilnodrustvo.gov.rs