Office for Cooperation with Civil Society RSS Транспарентно финансирање http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526032821 20200526032821 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Позив на међународну научну конференцију ФИНИЗ 2018 "Улога финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=559 27.11.2018 | Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=559 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на округлом столу: "Транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=557 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=461 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив нa трeнинг зa oргaнизaциje цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=396 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=396 http://civilnodrustvo.gov.rs