Office for Cooperation with Civil Society RSS Смернице http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072626 20190822072626 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Стратегије реформе јавне управе након 2021. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=632 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=632 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о учешћу јавности у поступку креирања прописа и јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за округли сто "Учешће јавности у припреми планова управљања речним сливовима" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 19.09.2016 | Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=340 http://civilnodrustvo.gov.rs Просвета: Радна група за измену наставног плана из информатике http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=310 17.04.2016 | Sun, 17 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=310 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу - процена мера и активности http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=269 15.09.2015 | Tue, 15 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=269 http://civilnodrustvo.gov.rs